Template giày kèm video hướng dẫn code và toàn bộ tài liệu về module website

Rating: ★★★★☆
View: 1104
Download: 978

Đây là template thương mại điện tử cơ bản sử dụng để bán giày. Có kèm theo video clip để hướng dẫn code php cho template này. Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

I. Sau đây là toàn bộ series video clip code php sử dụng template này:

01. Kỹ thuật tách tách html từ template sẳn có

02. Cách hiển thị các sản phẩm tại trang chủ

03. Cách hiển thị chi tiết sản phẩm

04. Cách Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

05. Cách xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

06. Cách cập nhật lại sản phẩm từ giỏ hàng


II. Bỗ sung thêm các đoạn code php có chức năng

  - Quản lý user

  - Cách phần quyền

  - Kỹ thuật phân trang


III. Tài liệu hướng dẫn thiết kế website và giáo trình PHP - MySQLi

1. Tài liệu thiết kế website

   - Slider bài giảng HTML

   - Slider bài giảng CSS

   - Slider bài giảng Javascript

2. Giáo trình tham khảo Php và Mysqli  

 

loading Đang tải...

template được ưa chuộng