Thuỷ Hử

  Tác giả: Thi Nại Am
  View: 331
  Download: 16
  5

  " Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tại đây sẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm và sử dụng "

  Thuỷ Hử

  Quá trình tập hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc được Thi Nại Am dành 70 hồi để diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị anh hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu, quá trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố cáo cho chính sự thối nát của nhà Bắc Tống khi đó mà người chịu trách nhiệm cao nhất là hoàng đế Tống Huy Tông, một quân vương chơi bời, không quan tâm tới việc triều chính.

  Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu gặp may hết lần này tới lần khác, trở thành sủng thần của vua Tống Huy Tông và được phong chức Thái uý. Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư,

  Vương Tiễn... và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh...) khiến họ lần lượt phải bỏ sự nghiệp đi theo Lương Sơn Bạc. Cũng có những anh hùng xuất thân nơi thôn dã, không có chức vụ quyền hành nhưng bất bình với sự áp chế, bóc lột của quan lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, Lưu Đường... nên đã ra tay cứu giúp người hoạn nạn hoặc tự cứu bản thân mình, trở thành người phạm tội với triều đình và cũng lên Lương Sơn.

  Từng nhóm anh hùng được tập hợp riêng lẻ, rồi sau đó tất cả đều tụ về Lương Sơn. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về Thủy hử, có những người con đường lên Lương Sơn vòng vo nhiều lần như Tống Giang, vì ông vốn mang tư tưởng trung hiếu với triều đình; lại có những người con đường lên Lương Sơn thẳng tuột như Lý Quỳ - ông coi việc làm phản khi bị hà hiếp là đương nhiên. Thủy hử phản ánh thực trạng trong xã hội phong kiến nhiều đời: "quan bức thì dân phản", điều đó rất hợp với tâm lý của đông đảo quần chúng lao động nghèo khổ bị bóc lột, áp bức nên Thủy hử dễ đi sâu vào tiềm thức của nhân dân.

  Điều khiến Thủy hử trở nên ly kỳ, hấp dẫn là ngoài tính cách đa dạng của các nhân vật, các tình tiết còn mang nhiều tính bất ngờ, thú vị cho người đọc. Người thủ lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc là Vương Luân, nhưng chính Vương Luân lại bị Lâm Xung giết để tôn Tiều Cái. Tiều Cái được xem là người khai sáng Lương Sơn, nhưng lại không thuộc vào số 108 vị anh hùng - không thuộc vào 36 vị thiên cang hay 72 vị địa sát - vì ông tử trận trước khi Lương Sơn tập hợp đủ 108 người. T

  ài năng, tính cách của các anh hùng Lương Sơn cũng phong phú, mỗi người một vẻ. Ngoài những người giỏi chinh chiến trên lưng ngựa như Quan Thắng, Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Tần Minh, Đổng Bình... đánh bộ như Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm... còn một đội ngũ các tướng chuyên đánh thủy quân như anh em họ Trương, 3 anh em họ Nguyễn, Lý Tuấn; các quân sư tài ba như Ngô Dụng, Chu Vũ; những người di chuyển nhanh hoặc giỏi đột nhập như Đới Tung, Thời Thiên... Đặc biệt, trong các anh hùng Lương Sơn còn có 3 phụ nữ (Cố Đại Tẩu, Hỗ Tam Nương và Tôn Nhị Nương).

  Danh sách chương Thuỷ Hử

  Hồi 1 - Vương Giáo Đầu, Phủ Duyên Lánh Gót
  Hồi 2 - Sử Đại Lang Nửa Đêm Đốt Trại
  Hồi 3 - Triệu Viên Ngoại Sửa Lại Văn Thù Viện
  Hồi 4 - Chàng Bé Gan Kinh Hồn Nơi Ngọc Trướng
  Hồi 5 - Rừng Xích Tòng, Cửu Văn Long Ra Oai,
  Hồi 6 - Hoa Hòa Thượng Nhổ Bậc Gốc Thùy Dương
  Hồi 7 - Đất Thương Châu Lâm Giáo Đầu Chịu Nhục
  Hồi 8 - Mở Cánh Cổng Sài Tiến Đón Tân Khách
  Hồi 9 - Một Mũi Dao, Moi Gan Quân Tàn Ác
  Hồi 10 - Giả Dạng Giao Du; Thoát Người Hảo Hán
  Hồi 11 - Múa Đao Thần, Lâm Xung Gặp Người Ngang Sức
  Hồi 12 - Nơi Đông Quách, Cấp Tiên Phong Tranh Công
  Hồi 13 - Xích Phát Quỷ Say Nằm Linh Quan Điện
  Hồi 14 - Ngô Học Cứu Thuyết Ba Chàng Nguyễn
  Hồi 15 - Tải Kim Ngân, Dương Chí Vâng Mệnh
  Hồi 16 - Đánh Chén Không Tiền Gặp Tay Đao Quỷ
  Hồi 17 - Mỹ Nhiêm Công Dùng Mẹo Lừa Sáp Sí Hổ:
  Hồi 18 - Lâm Xung Đốt Cháy Nơi Thủy Bạc
  Hồi 19 - Vì Nghĩa Chung, Tiều Cái Lên Ngôi Chủ Trại
  Hồi 18 - Lâm Xung Đốt Cháy Nơi Thủy Bạc
  Hồi 21 - Hùa Đảng Gian Dâm, Trước Nơi Cửa Huyện
  Hồi 22 - Quận Hoành Hải, Sài Tiến Tiếp Tân,
  Hồi 23 - Gặp Anh Em Thỏa Lòng Hòa Thuận
  Hồi 24 - Bày Mưu Gian, Bợm Già Dỗ Khách
  Hồi 25 - Cửu Thúc Giấu Xương Chờ Khách Hiệp
  Hồi 26 - Đường Mạnh Châu, Mẫu Dạ Thoa Bán Thịt Người
  Hồi 27 - Cự Mặt Quản Doanh, Anh Tù Cứng Cổ
  Hồi 28 - Trại Bình An, Lạy Cầu Có Nghĩa Sĩ
  Hồi 29 - Thi Ân Ba Phen Vào Lao Ngục,
  Hồi 30 - Trăng Sáng Mài Dao, Báo Oán Giết Nhà Đô Giám
  Hồi 31 - Võ Hành Giả Say Rượu Bị Bắt
  Hồi 32 - Xem Ngao Sơn Tống Giang Bị Bắt
  Hồi 33 - Đường Thanh Châu, Trấn Tam Sơn Ra Sức
  Hồi 34 - Nơi Lữ Điếm, Thạch Dũng Đưa Thư
  Hồi 35 - Vũng Lương Sơn, Ngô Dụng Cử Đới Tung
  Hồi 36 - Bến Tầm Dương Canh Khuya Mắc Nạn
  Hồi 37 - Tống Giang Cười Nói Gợi Tức Đới Tung
  Hồi 38 - Gác Tầm Dương Đề Thơ Tâm Huyết
  Hồi 39 - Cướp Nghĩa Đảng
  Hồi 40 - Tống Giang Mưu Đánh Quân Vô Vị
  Hồi 41 - Hoàn Đạo Đồn, Nhận Ba Quyền Thiên Thư
  Hồi 42 - Thương Mẫu Thân, Lý Quỳ Giết Bốn Hổ
  Hồi 43 - Cẩm Bảo Tử Ngõ Hẻm Gặp Đới Tung
  Hồi 44 - Phòng Riêng Ton Tót, Dương Hùng Gặp Gái Voi Dày
  Hồi 45 - Núi Thúy Bình, Dương Hùng Giết Vợ
  Hồi 46 - Quỷ Kiểm Nhĩ Nhờ Thân Giúp Bạn
  Hồi 47 - Bắt Nụy Hổ, Nữ Tướng Ra Côn
  Hồi 48 - Mắc Mẹo Gian, Giải Bảo, Giải Trân Phá Ngục
  Hồi 49 - Bày Kế Liên Hoàn, Phá Nhà Hổ, Chúc
  Hồi 50 - Sáp Sí Hổ Vác Gông Đánh Chết Ả Đào
  Danh sách chương
  Hồi 51 - Lý Quỳ Đánh Chết Ân Thiên Tích
  Hồi 52 - Đới Tung Vâng Mệnh, Tìm Công Tôn Thắng
  Hồi 53 - Nhập Vân Long Đấu Phép Phá Cao Liêm
  Hồi 54 - Cao Thái Úy Huy Động Quân Ba Lộ
  Hồi 55 - Ngô Dụng Sai Thời Thiên Cắp Bảo Giáp
  Hồi 56 - Từ Ninh Dạy Phép Cân Liêm Sang
  Hồi 57 - Họp Tam Sơn, Đánh Phủ Thanh Châu
  Hồi 58 - Miếu Tây Nhạc, Giả Danh Thái Úy
  Hồi 59 - Núi Mang Đãng, Công Tôn làm phép
  Hồi 60 - Lừa Ngọc Kỳ Lân Ngô Dụng Lập Mẹo:
  Hồi 61 - Bắn Lãnh Tiễn Yến Thanh Cứu Chúa
  Hồi 62 - Tống Giang Đến Đánh Đại Danh Thành
  Hồi 63 - Đêm Trăng Duyên Chước Lừa Quan Thắng
  Hồi 64 - Thác Tháp Thiên Vương, Trong Mơ Hiển Thánh
  Hồi 65 - Đốt Thuý Vân Lâu, Thời Thiên Vâng Lệnh
  Hồi 66 - Về Sơn Bạc Tống Giang Khao Thưởng Ba Quân
  Hồi 67 - Tống Công Minh Đánh Phá Tăng Đầu Thị
  Hồi 68 - Tới Đông Bình Phủ, Sử Văn Long Mắc Nạn
  Hồi 69 - Một Vũ Tiễn Ném Đá Đánh Anh Hùng
  Hồi 70 - Nhà Trung Nghĩa, Bia Đá Nổi Hàng Văn

  Xác Thịt Về Đâu
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 598 - Đánh giá: ★★★★☆

  Xác Thịt Về Đâu (Tác giả: Samuel Butler)

  Mô tả: sách Xác Thịt Về Đâu là cuốn tiểu thuyết có tính phá vỡ khuôn mẫu các tiểu thuyết đạo đức thời Victoria, Xác thịt về đâu mổ xẻ cuộc sống của bốn thế hệ nhà Pontifex; đồng thời cho chúng ta thấy những mẫu số chung trong cuộc sống gia đình và trong đời người

  Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 230 - Đánh giá: ★★★★☆

  Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình (Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh)

  Mô tả: Ngày xưa có một chuyện tình là một câu chuyện cảm động khi người ta yêu nhau, nỗi khát khao một hạnh phúc êm đềm ấm áp đến thế; hay đơn giản chỉ là chuyện ba người – anh, em, và người ấy

  Hỏa Ngục
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 302 - Đánh giá: ★★★★☆

  Hỏa Ngục (Tác giả: Dan Brown)

  Mô tả: Hỏa ngục thực sự là một tác phẩm vô cùng thú vị, một cuốn tiểu thuyết làm say lòng độc giả bằng vẻ đẹp của nghệ thuật, lịch sử và văn học kinh điển Ý, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi nhức nhối về vai trò của khoa học trong tương lai của chúng ta.

  Chọc Tức Vợ Yêu
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 766 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chọc Tức Vợ Yêu (Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu)

  Mô tả: Bạn là Fan ngôn tình chân chính? Bạn chán ngán thể loại nữ chính bánh bèo yêu đuối, nam chính đại thần trong các Motip truyện ngôn tình yêu đương sướt mướt? Nếu vậy, Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1 chính là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cho bạn.

  Chiến tranh và hòa bình
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 270 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chiến tranh và hòa bình (Tác giả: Lev Tolstoy)

  Mô tả: Nghệ thuật của cuốn sách Chiến tranh và hòa bình thì tác phẩm kết cấu dựa chủ yếu trên sự thống nhất 2 mặt chủ nghĩa anh hùng nhân dân và truyện kể lịch sử, … Cốt truyện được tác giả xây dựng chủ yếu trên 2 biến cố lịch sử chủ yếu xảy ra ở đầu thế kỷ 19

  Giết Con Chim Nhại
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 271 - Đánh giá: ★★★★☆

  Giết Con Chim Nhại (Tác giả: Harper Lee)

  Mô tả: Gần 50 năm từ ngày đầu ra mắt, Giết con chim nhại, tác phẩm đầu tay và cũng là cuối cùng của nữ nhà văn Mỹ Harper Lee vẫn đầy sức hút với độc giả ở nhiều lứa tuổi.Thông điệp yêu thương trải khắp các chương sách là một trong những lý do khiến Giết con chim nhại giữ sức sống lâu bền của mình trong trái tim độc giả ở nhiều quốc gia, nhiều thế hệ

  Không gia đình
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 262 - Đánh giá: ★★★★☆

  Không gia đình (Tác giả: Hector Malot)

  Mô tả: Không gia đình kể về chuyện đời Rémi, một cậu bé không cha mẹ, họ hàng thân thích. Sau khi phải rời khỏi vòng tay của người má nuôi, em đã đi theo đoàn xiếc thú của cụ già Vitalis tốt bụng. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi, ban đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó thì tự lập và còn lo cả công việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong.

  Thuỷ Hử
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 332 - Đánh giá: ★★★★☆

  Thuỷ Hử (Tác giả: Thi Nại Am)

  Mô tả: Thủy hử hay Thủy hử truyện, nghĩa đen là bến nước, là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am; cũng có người cho là của La Quán Trung.

  Tây Du Ký
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 265 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tây Du Ký (Tác giả: Ngô Thừa Ân)

  Mô tả: Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Đây cũng là pho tiểu thuyết mang tính thần thoại và truyền thuyết dân gian Trung Quốc được yêu thích và lưu truyền rộng rãi trong lịch sử

  Hồng Lâu Mộng
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 220 - Đánh giá: ★★★★☆

  Hồng Lâu Mộng (Tác giả: Tào Tuyết Cần)

  Mô tả: Hồng Lâu Mộng được đánh giá là tuyệt thế kì thư phản ánh toàn diện và sâu sắc xã hội, con người Trung Hoa giai đoạn mạt Thanh khi đứng bên bờ vực suy vong, sụp đổ.

  Kim Bình Mai[tập 2]
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 249 - Đánh giá: ★★★★☆

  Kim Bình Mai[tập 2] (Tác giả: Tiếu Tiếu Sinh)

  Mô tả: Kim Bình Mai, là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc. Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà cốt truyện hoàn toàn là hư cấu sáng tạo của một cá nhân. Trước đó, các truyện kể đều dựa ít nhiều vào sử sách hoặc truyện kể dân gian, và đều là sự chắp nối công sức của nhiều ngườ

  Kim Bình Mai[tập 1]
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 384 - Đánh giá: ★★★★☆

  Kim Bình Mai[tập 1] (Tác giả: Tiếu Tiếu Sinh)

  Mô tả: Kim Bình Mai, là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc. Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà cốt truyện hoàn toàn là hư cấu sáng tạo của một cá nhân. Trước đó, các truyện kể đều dựa ít nhiều vào sử sách hoặc truyện kể dân gian, và đều là sự chắp nối công sức của nhiều ngườ

  Đại gia Gatsby | Gatsby Vĩ Đại
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 323 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đại gia Gatsby | Gatsby Vĩ Đại (Tác giả: F. Scott Fitzgerald)

  Mô tả: Đại gia Gatsby, nguyên tác: The Great Gatsby - Tiểu thuyết này viết về thời kỳ sống của chính tác giả. Sau cú sốc và hỗn loạn của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Mỹ bước vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng thấy trong những năm 1920 do sự cất cánh của nền kinh tế.

  Mật mã Tây Tạng trọn bộ
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 383 - Đánh giá: ★★★★☆

  Mật mã Tây Tạng trọn bộ (Tác giả: Hà Mã)

  Mô tả: Mật mã Tây Tạng là bộ tiểu thuyết trường thiên dài 10 tập với gần 3 triệu chữ viết về đề tài đi tìm kho báu của tác giả Hà Mã, người Trung Quốc. Tác giả Hà Mã cho đến nay vẫn là một bí ẩn với toàn bộ độc giả Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông và cả Việt Nam.

  Tam Quốc Diễn Nghĩa
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 224 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tác giả: La Quán Trung)

  Mô tả: Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung - không chỉ đơn thuần là cuốn sách ghi lại một trong những thời đại loạn lạc bậc nhất lịch sử Trung Quốc mà còn là tác phẩm chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về kinh doanh, đối nhân xử thế trong xã hội đương đại

  Cổ tích Việt nam bằng tranh
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 272 - Đánh giá: ★★★★☆

  Cổ tích Việt nam bằng tranh (Tác giả: Nhiều Tác Giả)

  Mô tả: Ngôn từ trau chuốt, duyên dáng, hóm hỉnh mang dấu ấn riêng của người kể kết hợp với nét vẽ tài hoa, thể hiện tính thẩm mỹ cao và mang đậm phong cách cá nhân của đội ngũ họa sĩ trẻ chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của bộ Tranh truyện cổ tích Việt Nam so với những bộ sách cùng dòng.

  12 Cung Hoàng Đạo Và Chuyện Tình Yêu[toàn tập 12 cuốn]
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 251 - Đánh giá: ★★★★☆

  12 Cung Hoàng Đạo Và Chuyện Tình Yêu[toàn tập 12 cuốn] (Tác giả: Linda Goodman​)

  Mô tả: Trọng tâm của cuốn sách đi sâu vào mối quan hệ giữa từng cung hoàng đạo với nhau, hay chính xác hơn là tương tác giữa các tính cách con người trong xã hội. Đây chắc chắn sẽ là cuốn cẩm nang hữu ích giúp bạn tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình yêu, công việc

  Một Lít Nước Mắt
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 302 - Đánh giá: ★★★★☆

  Một Lít Nước Mắt (Tác giả: Kito Aya)

  Mô tả: Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký Một Lít Nước Mắt đẫm nước mắt này

  Dấn Thân – Sheryl Sandberg
  Thể loại: Hồi ký - tùy bút và Truyện | Lượt xem: 1768 - Đánh giá: ★★★★☆

  Dấn Thân – Sheryl Sandberg (Tác giả: Sheryl Sandberg)

  Mô tả: Thông qua quyển sách Dấn Thân này, Sandberg cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá trình bình đẳng giới để mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng chia sẻ để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn.

  Suối Nguồn
  Thể loại: Sách văn học và ngoại văn | Lượt xem: 243 - Đánh giá: ★★★★☆

  Suối Nguồn (Tác giả: Ayn Rand)

  Mô tả: Suối nguồn, là một dòng suối chảy siết, nhiều gấp khúc, nhiều dữ dội, thậm chí đôi lúc còn là sự cuồn loạn đến nghiệt ngã. Đó là cuốn sách giành cho những trái tim quyết liệt, tham vọng, đam mê, và cháy bỏng đến tận cùng dù sự tận cùng đó phải vật vã từ trong đau đớn tuyệt vọng.

  Xem thêm