Lão Tử Đạo Đức Kinh

  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  View: 291
  Download: 16
  5

  " Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tại đây sẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm và sử dụng "

  Đạo Đức Kinh (tiếng Trung: 道德經; phát âm tiếng Trung: nghe (trợ giúp·chi tiết)) là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại “nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!”, Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ “Đạo Đức Kinh” dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.

  Đạo Đức Kinh gồm có 81 chương với khoảng 5000 chữ Hán, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh.

  Thượng Kinh gồm 37 chương, bắt đầu bằng câu: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo”. Thượng Kinh luận về chữ Đạo nên được gọi là Đạo Kinh.

  Hạ Kinh gồm 44 chương, bắt đầu bằng câu: “Thượng Đức bất Đức thị dĩ hữu Đức”. Hạ Kinh luận về chữ Đức nên được gọi là Đức Kinh.

  Đạo Đức Kinh có 2 bản dịch ra tiếng Việt phổ biến bởi Nguyễn Hiến Lê và Nguyễn Duy Cần. Ngoài ra còn có một bản dịch song ngữ Anh-Việt của dịch giả Vũ Thế Ngọc, căn cứ trên cổ bản Mã Vương Đôi với câu mở đầu: “Đạo khả đạo dã phi hẳng đạo dã, danh khả danh dã phi hằng danh dã”.

  Lão Tử Đạo Đức Kinh
  Thể loại: Sách tôn giáo | Lượt xem: 292 - Đánh giá: ★★★★☆

  Lão Tử Đạo Đức Kinh (Tác giả: Nguyễn Hiến Lê)

  Mô tả: Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết. Đạo Đức Kinh gồm có 81 chương với khoảng 5000 chữ Hán, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh. Thượng Kinh gồm 37 chương và Hạ Kinh gồm 44 chương

  Theosophical World Resources
  Thể loại: Sách Thông Thiên Học | Lượt xem: 253 - Đánh giá: ★★★★☆

  Theosophical World Resources (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Below you will find a list of resource categories available, such as Articles or Videos. Theosophical World Resources Objects To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity, without distinction of race, creed, sex, caste, or colour.To encourage the study of comparative religion, philosophy and science.To investigate unexplained laws of nature and the powers latent in humanity.

  Xem thêm