Tóm tắt Kinh thánh 2008
Thể loại: Sách Thiên Chúa giáo | Lượt xem: 974 - Đánh giá: ★★★★☆

Tóm tắt Kinh thánh 2008 (Tác giả: Stephen F. Krstulovich)

Mô tả: Kinh Thánh là từ ngữ để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Do Thái giáo và Kitô giáo chia sẻ cùng một thuật ngữ "Kinh Thánh". Tài liệu tóm tắt kinh thánh tân ước và cực ước nhằm gửi đến bạn đọc một sự tham khảo nhanh về toàn bộ kinh thanh

Toàn tập Kinh thánh Cựu Ước
Thể loại: Sách Thiên Chúa giáo | Lượt xem: 5424 - Đánh giá: ★★★★☆

Toàn tập Kinh thánh Cựu Ước (Tác giả: Nhiều tác giả)

Mô tả: Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca và tiên tri.

Kinh Thánh Tân Ước
Thể loại: Sách Thiên Chúa giáo | Lượt xem: 1072 - Đánh giá: ★★★★☆

Kinh Thánh Tân Ước (Tác giả: Nhiều tác giả)

Mô tả: Kinh Thánh Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hi Lạp bởi nhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 sau công nguyên tới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước).

Xem thêm