Lão Tử Đạo Đức Kinh
Thể loại: Sách tôn giáo | Lượt xem: 604 - Đánh giá: ★★★★☆

Lão Tử Đạo Đức Kinh (Tác giả: Nguyễn Hiến Lê)

Mô tả: Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết. Đạo Đức Kinh gồm có 81 chương với khoảng 5000 chữ Hán, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh. Thượng Kinh gồm 37 chương và Hạ Kinh gồm 44 chương

Theosophical World Resources
Thể loại: Sách Thông Thiên Học | Lượt xem: 559 - Đánh giá: ★★★★☆

Theosophical World Resources (Tác giả: Nhiều tác giả)

Mô tả: Below you will find a list of resource categories available, such as Articles or Videos. Theosophical World Resources Objects To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity, without distinction of race, creed, sex, caste, or colour.To encourage the study of comparative religion, philosophy and science.To investigate unexplained laws of nature and the powers latent in humanity.

Xem thêm