55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án

  Tác giả: Ihostinger
  View: 394
  Download: 34
  5

  " Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tại đây sẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm và sử dụng "

  1. WP Multisite là gì ?

  1. Phiên bản đặc biệt của WordPress có thể hỗ trợ nhiều trang web và không miễn phí
  2. Một plugin WP hỗ trợ nhiều trang web
  3. Tính năng cấu hình WP hỗ trợ nhiều trang web
  4. Một chủ đề WP phổ biến hỗ trợ hỗ trợ di động

  2. WP sử dụng chức năng gì để kiểm soát người dùng truy cập vào các tính năng khác nhau?

  1. cookie
  2. Access Token
  3. Username
  4. Role

  3. Password của user quản trị trong wordpress được mã hóa bằng mã:

  1. sha
  2. encrypt
  3. md5
  4. hash

  4. Phân biệt WordPress.com và WordPress.org

  1. WordPress.com là nơi cho bạn tạo luôn một web/ Blog
  2. WordPress.org đây là trang chủ của WordPress. Đây là nơi bạn tải bộ cài WordPress về, tự cài lên host của bạn cũng như dễ dàng tùy chỉnh, quản trị, là nơi để tải Plugin, theme
  3. Cả WordPress.com và WordPress.org là như nhau
  4. đáp án a và b đúng

  5. Cài quá nhiều plugin không cần thiết trong một wordpress có thẻ sẽ là giảm tốc độ load ?

  1. Sai          
  2. Đúng      
  3. Nếu có quá nhiều plugin WP sẽ không chạy.
  4. Không thể cài quá nhiều trong WP

  6. Muốn bán hàng trong wordpress bạn phải cài thêm plugin nào ?

  1. Woo Commerce admin
  2. Woo Commerce
  3. Woo Commercial
  4. Không có cái nào ở trên

  7. Đâu là plugin hỗ trỡ Seo tốt nhất trong WP hiện nay

  1. Yoast Seo
  2. Seo Quarke
  3. Hrefs
  4. Moz

  8. Tạo chuyên mục trong WordPress, bạn thực hiện theo các bước nào

  1. Trong WordPress, click chọn Posts =>Categories.
  2. Trong WordPress, click chọn Products =>Categories.
  3. Trong WordPress, click chọn Pages =>Categories.
  4. Trong WordPress, click chọn Products =>Tag.

  9. Tạo danh mục sản phẩm trong WordPress sau khi đã cài Plugin cần thiết, bạn thực hiện theo các bước nào?

  1. Trong WordPress, click chọn Posts =>Categories.
  2. Trong WordPress, click chọn Products =>Categories.
  3. Trong WordPress, click chọn Pages =>Categories.
  4. Trong WordPress, click chọn Products =>Tag.

  10. Để đưa nội dung của page Trang Chủ hiển thị ra ngoài trang chủ thì ta làm

  1. Truy cập Cài đặt (Settings) -> Đọc (Reading).
  2. Truy cập Cài đặt (Settings) -> Viết (Writing).
  3. Truy cập Tổng quan (General) -> Đọc (Reading).
  4. Truy cập Tổng quan (General) -> Viết (Writing).

  11. Khi cài plugin wordpress gặp lỗi “Fatal Error: maximum execution time of 30 seconds exceeded ” nghĩa là:

  1. Dòng số 30 của plugin bị lỗi
  2. Lỗi này có nghĩa là PHP scripts đang cần nhiều thời gian thực thi so với giới hạn Server đặt ra
  3. Vượt quá thời gian thực thi 30  lần
  4. Lỗi này không tồn tại

  12. Làm sao để khắc phục lỗi lỗi “Fatal Error: maximum execution time of 30 seconds exceeded ” này. Cách nào sau đây là một lựa chọn

  1. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  2. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  3. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30
  4. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30

  13. Khi cài plugin wordpress gặp lỗi “The Uploaded File Exceeds the upload_max_filesize…” nghĩa là gì ?

  1. Lỗi này có nghĩa là PHP scripts đang cần nhiều thời gian thực thi so với giới hạn Server đặt ra
  2. Vượt quá thời gian thực thi 30  lần
  3. File upload có dung lượng vượt quá mức cho phép
  4. Lỗi này không tồn tại

  14. Làm sao để khắc phục lỗi  lỗi “The Uploaded File Exceeds the upload_max_filesize…”này.

  1. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  2. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30
  3. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  4. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30

  15. Phiên bản php tối thiểu hỗ trợ sử dụng cho Wordpress  là

  1. Tối thiểu phải từ 7.2
  2. Tối thiểu phải từ  5.2
  3. Tối thiểu phải từ 7.3
  4. Tối thiểu phải từ 5.6

  16. Plugin Akismet trong wordpress có chức năng gì ?

  1. Chống hack
  2. Tăng tốt wordpress
  3. Chống spam
  4. Tất cả các ý trên

  17. Plugin nào sau đây trong worpdress có chức năng tối ưu hình ảnh của khi load trang.

  1. Contact Form 7
  2. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
  3. Wordfence Security
  4. Imagify Image Optimizer
  5. NextGEN Gallery

  18. Plugin nào sau đây trong worpdress thường dùng làm trang liên hệ.

  1. Contact Form 7
  2. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
  3. Wordfence Security
  4. Imagify Image Optimizer
  5. NextGEN Gallery

  19. Plugin Tìm Kiếm Và Thay Thế Dữ Liệu Trong WordPress là (chọn 3 đáp án đúng)?

  1. CM Search & Replace
  2. Search & Replace by Inpsyde
  3. Better Search Replace
  4. Find and replace
  5. Tất cả các ý trên

  20. Đâu là Plugin giúp cải tiến trình soạn thảo WordPress ?(chọn 2 đáp án đúng)

  1. TinyMCE Advanced
  2. Wordpress editor
  3. CKEditor for WordPress
  4. VPS Edit

  21. Thư mục theme WordPress được tìm thấy ở đâu?

  1. wp-content/uploads
  2. wp-content/themes
  3. wp-content/main
  4. wp-content/uploads

  22. Wordpress là gì?

  1. WordPress là phần mềm mã nguồn mở mà bạn có thể sử dụng để tạo một trang web, blog hoặc ứng dụng đẹp.
  2. Wordpress là một mạng xã hội giống như Facebook và Twitter.
  3. Wordpress là một trang HTML builder bạn có thể sử dụng để tạo ra các trang HTML tĩnh của bạn.
  4. Wordpress là một phần mềm trả phí mà bạn có thể sử dụng để tạo một trang web, blog hoặc ứng dụng đẹp.

  23. Màu nào là màu chính thức của logo Wordpress.org?

  1. Màu vàng
  2. Màu tím
  3. Màu xám đen
  4. màu xanh lá

  24. Sự khác biệt giữa các bài viết/Posts Wordpress và các trang/Pages Wordpress là gì?

  1. Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa Bài viết và Trang.
  2. Bài viết là các mục được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược trên trang chủ của trang và Trang là tĩnh và không được liệt kê theo ngày.
  3. Các trang là các mục được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược trên trang chủ của trang và Bài viết là tĩnh và không được liệt kê theo ngày.
  4. Không có cái nào ở trên.

  25. Bạn có thể có bao nhiêu bài viết/Posts và trang/Pages?

  1. Tôi có thể có 100 bài viết và 100 trang.
  2. b.Phụ thuộc vào chủ đề tôi đang sử dụng.
  3. Không có giới hạn về số lượng bài viết hoặc trang bạn có thể có.
  4. Không có giới hạn về số lượng bài viết nhưng tôi chỉ có thể có số lượng trang nhất định.

   26. Widget là gì?

  1. WordPress Widgets thêm nội dung và các chức năng vào Sidebars hay footer của wordpress.
  2. Widget là một cột dọc được cung cấp bởi một chủ đề để hiển thị thông tin khác với nội dung chính của trang web.
  3. Widget là một chức năng của phần mềm đặc biệt cho phép người đọc thức ăn truy cập vào một trang web.
  4. Không có cái nào ở trên.

   27. Cái nào sau đây không phải là vai trò của WordPress?

  1. Hệ thống/System
  2. Biên tập viên/Editor
  3. Người đăng kí/Subscriber
  4. Người quản lý/Administrator

  28. Vai trò cộng tác viên có thể làm gì?

  1. Xuất bản bài viết/Publish Posts
  2. Chỉnh sửa trang/Edit pages
  3. Chỉnh sửa bài viết/Edit Posts
  4. Nhận xét vừa phải/Moderate comments

  29. WordPress viết bằng ngôn ngữ lập trình nào?

  1. Perl
  2. PHP
  3. HTML
  4. Python

  30. Tập tin nào là tập tin quan trọng nhất trong Wordpress?

  1. header.php
  2. wp-settings.php
  3. wp-config.php
  4. page.php

  31. Bạn có thể thay đổi chủ đề Wordpress của bạn bằng cách sử dụng?

  1. Appearance
  2. Settings
  3. Plugins
  4. File wp-config.php

  32. Bạn có thể tìm thấy tập tin wp-config.php ở đâu?

  1. Trong thư mục chủ đề Wordpress
  2. Trong thư mục gốc của bản cài đặt Wordpress của bạn
  3. Trong thư mục nội dung wp
  4. Trong cơ sở dữ liệu của tôi

  33. Template Wordpress là gì?

  1. Template là các tệp kiểm soát cách trang web WordPress của bạn sẽ được hiển thị trên Web.
  2. Template chỉ là trang đầu của blog Wordpress của tôi.
  3. Template là các bit mã cung cấp hướng dẫn và yêu cầu thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WordPress.
  4. Template là một tập tin cấu hình chủ đề chính.

  34. Một permalink là gì?

  1. Một plugin Wordpress để tạo liên kết.
  2. Địa chỉ IP số của trang web của bạn.
  3. Chỉ một phần của URL bài viết Wordpress của bạn.
  4. URL vĩnh viễn cho các trang cá nhân và bài đăng trên blog của bạn

  35. Wordpress sử dụng cơ sở dữ liệu nào?

  1. PostgreSQL
  2. Oracle
  3. Máy chủ SQL Express
  4. MySQL

  36. Chỉ cần cài đặt plugin đã làm sập trang web Wordpress của bạn mà không có quyền truy cập vào bảng điều khiển. Bạn làm ?

  1. Đổi tên thư mục plugin cụ thể trong / wp-content / plugin
  2. Cài đặt lại Wordpress
  3. Xóa tất cả các plugin khỏi thư mục / wp-content / plugin
  4. Cài đặt lại cơ sở dữ liệu

  37. Trường hợp Wordpress bạn có thể ngăn cản các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web này do?

  1. Plugins
  2. Tools-> Export
  3. User
  4. General-> Reading

  38. Bạn đã mất quyền truy cập vào khu vực quản trị của mình và không thể khôi phục nó bằng email. Bạn làm nghề gì?

  1. Xóa thư mục chủ đề của bạn.
  2. Cài đặt lại Wordpress.
  3. Cài đặt một plugin để khôi phục mật khẩu của bạn.
  4. Thêm người dùng mới với quyền quản trị viên trong phpMyAdmin.

  39. Trường tùy chỉnh trong WordPress là gì?

  1. Trường tùy chỉnh là meta data
  2. Trường tùy chỉnh là một module
  3. Trường tùy chỉnh là một menu
  4. Trường tùy chỉnh là một form

   40. Từ khóa và mô tả thẻ meta được sử dụng để hiển thị thông tin về trang web hoặc trang cho các công cụ tìm kiếm.

  1. Đúng
  2. Sai

  41. Tiền tố của bảng WordPress theo mặc định là gì?

  1. wp_
  2. wrdp_
  3. wordpress_
  4. wptb_

  42.  Một website dựa trên nền tản WordPress thì có anh toàn không?

  1. Không an toàn
  2. Tuyệt đối an toàn
  3. An toàn, nhưng đề nghị người dùng luôn cập nhật phiên bản mới nhất để tránh bị hack
  4. An toàn hay không phụ thuộc vào người quản trị website

  43.  Nền tảng WordPress hỗ trợ SEO rất hiệu quả phải không?

  1. Thế mạnh của WordPress là hỗ trợ Plugin SEO
  2. Không. WordPress không hỗ trợ SEO
  3. Việc SEO hiệu quả hay không phải dựa trên người quản trị website.
  4. Khi sử dụng wordpress thì luôn luôn hỗ trợ SEO cho người quản trị

  44.  Đâu là những ưu điểm nhất khi sử dụng WordPress ?(cho 2 đáp an đúng)

  1. Dễ dàng cài đặt và nâng cấp
  2. Không hỗ trợ Công cụ SEO tích hợp
  3. Không hỗ trợ đa ngôn ngữ - có sẵn trong hơn 70 ngôn ngữ
  4. Dữ liệu riêng - không có quảng cáo không mong muốn trên trang web của bạn
  5. Tùy chọn theme xuất bản linh hoạt và dễ dàng

  45.   Bạn có thể đặt WordPress trong một thư mục và truy cập đúng không?

  1. Đúng
  2. Sai

  46.  Làm thế nào bạn có thể vô hiệu hóa bình luận WordPress?

  1. Không thể tắt được
  2. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Settings -> Discussion -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.
  3. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Settings -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.
  4. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Post -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.

  47. WordPress có cookie không?

  1. WordPress có cookies, và WordPress sử dụng cookie để xác minh của người sử dụng khi đăng nhập.
  2. Wordpress không sử dụng cookie
  3. WordPress có cookies, nhưng WordPress không sử dụng cookie để xác minh của người sử dụng khi đăng nhập.
  4. Chỉ có a và b đúng

  48.  Một website dựa trên nền tản WordPress có giới hạn nào không?

  1. Không, không có giới hạn cho việc sử dụng WordPress.
  2. Có giới hạn cho việc sử dụng WordPress.
  3. Chỉ sử dụng để viết Blog
  4. Chỉ sử dụng để tao một trang thương mại điện tử

  49.  Các plugin khi không được kích hoạt có làm chậm trang web WordPress phải không?

  1. Không, các plugin không kích hoạt thì không làm ảnh hưỡng đến hiệu suất của website
  2. Phải, các plugin không kích hoạt thì không làm ảnh hưỡng đến hiệu suất của website
  3. Còn tùy vào plugin nào nữa
  4. Tất cả các plugin trong wordpress mặc định đã được kích hoạt

  50.  Chúng ta không nên sử dụng WordPress trong trường hợp nào?

  1. Nếu khách hàng đang làm việc trên một dự án cơ sở không phải CMS
  2. Nếu một trang web muốn thương mại điện tử phức tạp hoặc sáng tạo
  3. Tất các các website nên sữ dụng wordpress
  4. Các trang web đang yêu cầu giải pháp kịch bản tùy chỉnh.

  51.  Bạn có thể tích hợp một trang php “riêng biệt” vào WordPress được không?

  1. Không
  2. Được

  52.  Có CMS nào khác tốt hơn WordPress không?

  1. Không. WordPress chắc chắn là một CMS tốt,
  2. Có nhiều.
  3. Còn tùy vào mục đích sử dụng. Chẳng hạn Drupal và Joomla là một trong những CMS tốt nhất bạn có thể làm việc với.
  4. Chỉ có B và C đúng

  53.  Bạn có thể cập nhật nội dung của riêng bạn trên trang web không?

  1. Nó phụ thuộc vào loại trang web hoặc dự án, nhưng có một người có thể cập nhật nội dung của riêng họ trên trang web.
  2. Không thể được khi sử dụng wordpress

  54.  Thẻ meta là gì?

  1. Thẻ meta là từ khóa và mô tả được sử dụng để hiển thị thông tin trang web hoặc trang.
  2. Là một thẻ trong HTML
  3. Thẻ meta thường sử dụng cho mục đích Seo
  4. Tất cả đáp án trên

  55. Tổ chức hay cá nhân nào có thể phát triển plugin cho Wordpress

  1. Tổ chức Wordpress.org
  2. Tổ chức Wordpress.com
  3. Chỉ những công ty được chỉ định
  4. Tất cả mọi người. tuy nhiên họ phải có kiến thức về lập trình php, Kiến thức phát triển plugin cho wordpress, Database,…

   

   

   

   

   

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 89 - Đánh giá: ★★★★☆

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc (Tác giả: Lynn Williams)

  Mô tả: Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc của Lynn Williams được viết dành cho tất cả những ai đang trải qua quá trình tìm việc, hoặc đang có ý định thay đổi công việc.

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 544 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website (Tác giả: Ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website bao gồm 50 câu, liên quan đến kiến thức html, css và javascript. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 119 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa mục đích, độc lập nền tảng được nhiều lập trình viên sử dụng chính vì thế mà tài liệu lập trình Java trên mạng cũng có rất nhiều.

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 102 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: Ilook.asia)

  Mô tả: Ngôn ngữ lập trình java ra đời và được các nhà nghiên cứu của Công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao.

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 395 - Đánh giá: ★★★★☆

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án (Tác giả: Ihostinger)

  Mô tả: 55 Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về wordpress có kèm đáp án hy vọ sẽ hữu ích cho các bạn trong bước đầu tìm hiểu về CMS - Mã nguồn mỡ này.

  Slider bài giảng thiết kế website
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 661 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Slider bài giảng thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript. Đồng thời có đính kèm những bài tập thực hành

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 677 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript.

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 561 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA (Tác giả: DHCNHN)

  Mô tả: Để có thể phát triển và ứng dụng Robot rộng r•i trong sản xuất, bên cạnh những kiến thức về điện, điện tử…thì việc nghiên cứu và tính toán động học và điều khiển Robot là một yếu tố rất quan trọng làm cơ sở và nền tảng cho việc chế tạo Robot.

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 483 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế (Tác giả: ĐH CNTT)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 543 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 430 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: ĐH-KHTN)

  Mô tả: Tài liệu học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 681 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website (Tác giả: )

  Mô tả: Đây là một tài liệu hay mà bạn nên tham khảo trước khi thiết kế và xây dựng website dành cho các bạn dạy hay học thiết kế website. Tài liệu này sẽ giúp bạn có những định hướng quan trọng trước khi bắt tay vào thiết kế, xây dựng và vận hành website.

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 797 - Đánh giá: ★★★★☆

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu (Tác giả: trắc nghiệm asp.net)

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ đề thì mẫu và tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm aspx net

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB]
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 390 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB] (Tác giả: )

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ những tài liệu liên quan đến lập trình web trong C# và Visual Basic

  Slider bài giảng Aspx.net
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 499 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng Aspx.net (Tác giả: )

  Mô tả: Môn học Aspx.net cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ASP.NET, lập trình phía máy chủ, quản trị website và thiết lập webserver. Bài giảng Aspx.net gồm 10 chương và có thêm các chương tham khảo

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 3435 - Đánh giá: ★★★★☆

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên (Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên, TS Trương Thị Lan Anh)

  Mô tả: Quyển sách này với trải nghiệm của chính những người đã đi qua chặng đường đó, chắc chắn rất hữu ích cho các Sinh viên, giúp các bạn rút ngắn hơn con đường đi đến thành công trong học tập để trở thành người trí thức trẻ có năng lực thực sự.

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 211 - Đánh giá: ★★★★☆

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại (Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai)

  Mô tả: Sách này nhằm giúp sinh viên chuyên ngành các cơ sở và phương pháp tính toán tài chính doanh nghiệp thương mại nói chung, sách bao gồm 6 chương, sau mỗi chương là câu hỏivà bài tập để giúp các học viên tự đo lường kiến thức thu được và chuẩn bị bài tập cho ôn thi hết môn.

  Đừng Hành Xử Như Người Bán, Hãy Suy Nghĩ Tựa Người Mua
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 211 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đừng Hành Xử Như Người Bán, Hãy Suy Nghĩ Tựa Người Mua (Tác giả: Jerry Acuff – Wally Wood)

  Mô tả: Nếu bạn muốn thành một người bán hàng không giống bất kỳ ai, dù là bán một sản phẩm hay bán một ý tưởng, thì đây Đừng Hành Xử Như Người Bán, Hãy Suy Nghĩ Tựa Người Mua là quyển sách bạn phải đọc

  Quản Trị Khách Sạn
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 304 - Đánh giá: ★★★★☆

  Quản Trị Khách Sạn (Tác giả: Bùi Xuân Phong)

  Mô tả: Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo là một trong số ít cuốn sách quản trị khách sạn chia sẻ chân thực về công việc trong ngành công nghiệp không khói đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện tại. Cuốn sách được chính tác giả đúc kết sau những năm kinh nghiệm nỗ lực trong nghề của bản thân

  Tổng hợp tài liệu thi tin học A (bài tập thực hành - đề thi mẫu - bài giải)
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 816 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tổng hợp tài liệu thi tin học A (bài tập thực hành - đề thi mẫu - bài giải) (Tác giả: )

  Mô tả: Ilook xin cia sẽ tài liệu tổng hợp thi tin học A danh cho các trường cao đẳng, đại học các khối kỹ thuật,kinh tế và tài chính gồm: bài tập thực hành - đề thi mẫu - bài giải và chương trình C++,Dev - C cùng hướng dẫn sử dụng.

  Nói khích Lệ để Giúp Con Trưởng Thành
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 185 - Đánh giá: ★★★★☆

  Nói khích Lệ để Giúp Con Trưởng Thành (Tác giả: Haim G. Ginott)

  Mô tả: Nếu bạn đã từng đọc khoảng 10 cuốn sách về cách tạo hứng thú và động lực cho con cái, thì bạn sẽ thấy cuốn sách Nói sao để khích lệ và giúp con trưởng thành ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

  Chia sẽ giáo trình Solidworks,Chia sẽ tài liệu Solidworks,Bài tập Solidworks
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 506 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chia sẽ giáo trình Solidworks,Chia sẽ tài liệu Solidworks,Bài tập Solidworks (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Giáo trình solidwork này có thể xem là giáo trình hoàn chỉnh nhất, tất nhiên chúng tôi chỉ muốn các bạn nhập môn có thể học nhanh, khi nắm được các nền tảng của phần mềm solidwork cũng như các kiến thức cad cam nói riêng bạn đã có thể tự tim lựa chọn cho mình một hướng đi thích hợp. Bộ tài liệu bao gồm Giáo trình tự học Solidworks 2014,Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ trên Solidworks 2016,ách hướng dẫn thiết kế bề mặt,ách hướng dẫn sử dụng module thiết kế khuôn,Bài tập thực hành thiết kế mô hình 3D,Tài liệu thiết kế kim loại tấm,Hướng dẫn sử dụng nhiều module, Drawing Solidworks 2016,Tài liệu solidworks plastic ,Mô phỏng với Solidworks Simulation

  Chia sẽ tài liệu internet Of Things - iot
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 532 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chia sẽ tài liệu internet Of Things - iot (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Người ta cho rằng, IoT là chìa khóa của sự thành công, là bước ngoặt và cơ hội lớn của tương lai. Để không bị tụt lại phía sau, các chính phủ và doanh nghiệp cần có sự đổi mới và đầu tư mạnh tay hơn để phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ Internet of things. IoT – Những lợi ích mang lại,Những ứng dụng thực tế trong cuộc sống,Smart Home,Hệ thống trồng nấm với hỗ trợ bằng Smart Phone,Tài Liệu Điều Khiển Thiết Bị Từ Xa Bằng Sóng RF,IoT giám sát thông số môi trường,Xây dựng hệ thống nhà thông minh Smart Home,Điều khiển từ xa bằng tín hiệu hồng ngoại với Remote TV

  Chia sẽ tài liệu về Arduino - 10 tài liệu hay nhất về Arduino
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 3055 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chia sẽ tài liệu về Arduino - 10 tài liệu hay nhất về Arduino (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Trong bài viết ày ilook xin chia sẽ các tài liệu quan trọng về Arduino như sau: Cân điện tử sử dụng mạch arduino,Phần loại sản phẩm theo chiều cao với Arduino,Hướng dẫn sử dụng Arduino cơ bản,Hệ đo mưa WS 3000 – mạch Arduino Uno R3,Hướng dẫn Arduino cơ bản,Sử dụng Arduino hướng dẫn,Học nhanh Arduino,Nội dung hướng dẫn,10 tài liệu hay nhất về Arduino

  Chia sẽ 10 tài liệu hay về Robot
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 642 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chia sẽ 10 tài liệu hay về Robot (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Bài viết này ilook xin chia sẽ các giáo trình về robotics sau: Lý thuyết về robot -tiếng anh,Thiết kế và lắp ráp Robot,Matlab và Simulink cho điều khiển tự động,Robot công nghiệp,Giáo trình kỹ thuật robot,Robot dò line,Lý thuyết điều khiển tự động,Thiết kế Robot dọn rác trên sông,khiển quỹ đạo chuyển động Robot,Điều khiển Robot Scara

  slide giảng kiến trúc máy tính
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1585 - Đánh giá: ★★★★☆

  slide giảng kiến trúc máy tính (Tác giả: Tổng hợp)

  Mô tả: kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Nó là một bản thiết kế mô tả có tính chất chức năng về các yêu cầu và những sự thi hành thiết kế cho những bộ phận khác nhau của một máy tính - tập trung chủ yếu vào việc CPU hoạt động nội tại như thế nào và truy cập các địa chỉ trong bộ nhớ bằng cách nào.

  Lời Nói Dối Vĩ Đại Của Não
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 232 - Đánh giá: ★★★★☆

  Lời Nói Dối Vĩ Đại Của Não (Tác giả: Kelly McGonigal)

  Mô tả: Trong quyển Lời Nói Dối Vĩ Đại Của Não, bạn sẽ biết lý do vì sao bạn không nên bỏ những món ăn ưa thích khi ăn kiêng, cũng như vì sao việc nghĩ rằng bạn không có thành kiến sẽ làm bạn càng hành xử một cách có thành kiến hơn. Cuối cùng, bạn sẽ biết mình có thể nâng cao ý chí bằng cách đặt một bát kẹo ngay trước mặt mình

  Thói Quen Của Kẻ Thắng
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 183 - Đánh giá: ★★★★☆

  Thói Quen Của Kẻ Thắng (Tác giả: Prakash Iyer)

  Mô tả: cuốn sách Thói quen của kẻ thắng này giống như bộ công cụ của người điêu khắc, nhằm giải phóng kẻ chiến thắng bên trong bạn và cả những người mà bạn làm việc cùng. Thay vì sử dụng chiếc búa, chiếc dùi đục bình thường, những gì bạn có trong bộ dụng cụ này là những câu chuyện.

  Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 278 - Đánh giá: ★★★★☆

  Chuyện Nhỏ Trong Thế Giới Lớn (Tác giả: E.H.Gombrich)

  Mô tả: Mỗi chuyện kể của Gombrich như mở ra một thế giới mà tuổi thơ chưa hề biết nhưng luôn khao khát khám phá. Đọc “Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” không chỉ để bồi dưỡng tâm hồn mà còn bồi dưỡng cả trí tuệ.

  Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 180 - Đánh giá: ★★★★☆

  Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ (Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị T)

  Mô tả: Biết Tất Tật Chuyện Trong Thiên Hạ là loại sách có tính chất bách khoa tri thức, tập hợp những câu chuyện thú vị từ xưa đến nay trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực văn hoá, khoa học, lịch sử… ở khắp năm châu bốn biển, mà trước hết là Trung Quốc và Phương Đông.

  Tony buổi sáng - Ấn phẩm đặt biệt
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 192 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tony buổi sáng - Ấn phẩm đặt biệt (Tác giả: Tony buổi sáng)

  Mô tả: Xuyên suốt cuốn sách, với toàn bộ các câu chuyện được kể với giọng điệu trào phúng, hài hước lại được thể hiện bằng ngôn ngữ của “cư dân mạng” tạo sự gần gũi để các bạn trẻ có thể dễ dàng tiếp nhận. Mặc dù tác giả luôn khẳng định những thông tin, chi tiết trong câu chuyện chỉ là tình tiết hư cấu và thậm xưng nhưng điều đó không có nghĩa làm cuốn sách bớt đi sự thú vị.

  Hành Trình Kẻ Cô Đơn
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 191 - Đánh giá: ★★★★☆

  Hành Trình Kẻ Cô Đơn (Tác giả: Jorge Bucay)

  Mô tả: Hành Trình Kẻ Cô Đơn của tác giả Jorge Bucay là một cuốn từ điển sống bao hàm các mối quan hệ, các tình cảnh hiển nhiên mỗi người sẽ gặp phải.

  Thuật Tư Tưởng - Nguyễn Duy Cần
  Thể loại: Nghệ thuật giao tiếp, đàm phán | Lượt xem: 200 - Đánh giá: ★★★★☆

  Thuật Tư Tưởng - Nguyễn Duy Cần (Tác giả: Thu Giang – Nguyễn Duy Cần)

  Mô tả: Thuật Tư Tưởng là cuốn sách nằm trong bộ ba cuốn sách rèn luyện phương pháp tự học của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giúp các bạn thanh thiếu niên có một phương pháp học tập, làm việc đúng đắn và hợp lý.

  Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 206 - Đánh giá: ★★★★☆

  Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi (Tác giả: Chris Zook)

  Mô tả: Trong cuốn sách Mở rộng từ giá trị cốt lõi, chiến lược gia Chris Zook đã tiết lộ cách để tăng lợi nhuận bằng việc tập trung và đạt được tiềm năng đầy đủ trong kinh doanh cốt lõi; đồng thời phác thảo một chiến lược mở rộng liên quan chặt chẽ đến công việc kinh doanh cốt lõi.

  Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn
  Thể loại: Sách nghệ thuật kinh doanh - quản trị | Lượt xem: 184 - Đánh giá: ★★★★☆

  Những Điều Trường Harvard Thật Sự Dạy Bạn (Tác giả: Philip Delves Broughton)

  Mô tả: Từ góc nhìn chuyên nghiệp của một nhà báo, việc học tập và cuộc sống của Harvard đã được Philip miêu tả tỉ mỉ và tinh tế trong Những điều trường Harvard thực sự dạy bạn. Với tất cả những ai muốn tìm hiểu về trường kinh doanh Harvard nói riêng, cũng như muốn học hỏi về kinh doanh nói chung, đây là cuốn sách thật sự bổ ích và lý thú.

  Toàn tập Kinh thánh Cựu Ước
  Thể loại: Sách Thiên Chúa giáo | Lượt xem: 472 - Đánh giá: ★★★★☆

  Toàn tập Kinh thánh Cựu Ước (Tác giả: Nhiều tác giả)

  Mô tả: Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca và tiên tri.

  Thiền Luận - Trọn bộ 3 quyển
  Thể loại: Sách tôn giáo | Lượt xem: 325 - Đánh giá: ★★★★☆

  Thiền Luận - Trọn bộ 3 quyển (Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki)

  Mô tả: Thiền là gì đó là một câu hỏi rất khó trả lời, vì Thiền từ khước tất cả những ý định mô tả hoặc định nghĩa. Vậy, để hiểu Thiền, phương pháp hay nhất hẳn phải là học Thiền và hành Thiền trong một quảng thời gian nhất định. Thông qua Thiền luận, Daisetz Teitaro Suzuki sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản nhất của "Thiền"

  Xem thêm