55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án

  Tác giả: Ihostinger
  View: 4852
  Download: 211
  5

  " Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tại đây sẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm và sử dụng "

  1. WP Multisite là gì ?

  1. Phiên bản đặc biệt của WordPress có thể hỗ trợ nhiều trang web và không miễn phí
  2. Một plugin WP hỗ trợ nhiều trang web
  3. Tính năng cấu hình WP hỗ trợ nhiều trang web
  4. Một chủ đề WP phổ biến hỗ trợ hỗ trợ di động

  2. WP sử dụng chức năng gì để kiểm soát người dùng truy cập vào các tính năng khác nhau?

  1. cookie
  2. Access Token
  3. Username
  4. Role

  3. Password của user quản trị trong wordpress được mã hóa bằng mã:

  1. sha
  2. encrypt
  3. md5
  4. hash

  4. Phân biệt WordPress.com và WordPress.org

  1. WordPress.com là nơi cho bạn tạo luôn một web/ Blog
  2. WordPress.org đây là trang chủ của WordPress. Đây là nơi bạn tải bộ cài WordPress về, tự cài lên host của bạn cũng như dễ dàng tùy chỉnh, quản trị, là nơi để tải Plugin, theme
  3. Cả WordPress.com và WordPress.org là như nhau
  4. đáp án a và b đúng

  5. Cài quá nhiều plugin không cần thiết trong một wordpress có thẻ sẽ là giảm tốc độ load ?

  1. Sai          
  2. Đúng      
  3. Nếu có quá nhiều plugin WP sẽ không chạy.
  4. Không thể cài quá nhiều trong WP

  6. Muốn bán hàng trong wordpress bạn phải cài thêm plugin nào ?

  1. Woo Commerce admin
  2. Woo Commerce
  3. Woo Commercial
  4. Không có cái nào ở trên

  7. Đâu là plugin hỗ trỡ Seo tốt nhất trong WP hiện nay

  1. Yoast Seo
  2. Seo Quarke
  3. Hrefs
  4. Moz

  8. Tạo chuyên mục trong WordPress, bạn thực hiện theo các bước nào

  1. Trong WordPress, click chọn Posts =>Categories.
  2. Trong WordPress, click chọn Products =>Categories.
  3. Trong WordPress, click chọn Pages =>Categories.
  4. Trong WordPress, click chọn Products =>Tag.

  9. Tạo danh mục sản phẩm trong WordPress sau khi đã cài Plugin cần thiết, bạn thực hiện theo các bước nào?

  1. Trong WordPress, click chọn Posts =>Categories.
  2. Trong WordPress, click chọn Products =>Categories.
  3. Trong WordPress, click chọn Pages =>Categories.
  4. Trong WordPress, click chọn Products =>Tag.

  10. Để đưa nội dung của page Trang Chủ hiển thị ra ngoài trang chủ thì ta làm

  1. Truy cập Cài đặt (Settings) -> Đọc (Reading).
  2. Truy cập Cài đặt (Settings) -> Viết (Writing).
  3. Truy cập Tổng quan (General) -> Đọc (Reading).
  4. Truy cập Tổng quan (General) -> Viết (Writing).

  11. Khi cài plugin wordpress gặp lỗi “Fatal Error: maximum execution time of 30 seconds exceeded ” nghĩa là:

  1. Dòng số 30 của plugin bị lỗi
  2. Lỗi này có nghĩa là PHP scripts đang cần nhiều thời gian thực thi so với giới hạn Server đặt ra
  3. Vượt quá thời gian thực thi 30  lần
  4. Lỗi này không tồn tại

  12. Làm sao để khắc phục lỗi lỗi “Fatal Error: maximum execution time of 30 seconds exceeded ” này. Cách nào sau đây là một lựa chọn

  1. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  2. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  3. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30
  4. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30

  13. Khi cài plugin wordpress gặp lỗi “The Uploaded File Exceeds the upload_max_filesize…” nghĩa là gì ?

  1. Lỗi này có nghĩa là PHP scripts đang cần nhiều thời gian thực thi so với giới hạn Server đặt ra
  2. Vượt quá thời gian thực thi 30  lần
  3. File upload có dung lượng vượt quá mức cho phép
  4. Lỗi này không tồn tại

  14. Làm sao để khắc phục lỗi  lỗi “The Uploaded File Exceeds the upload_max_filesize…”này.

  1. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  2. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30
  3. Trong file php.ini tìm và sửa dòng php_value max_execution_time 30
  4. Trong file .htaccess tìm và sửa dòng php_value upload_max_filesize 30

  15. Phiên bản php tối thiểu hỗ trợ sử dụng cho Wordpress  là

  1. Tối thiểu phải từ 7.2
  2. Tối thiểu phải từ  5.2
  3. Tối thiểu phải từ 7.3
  4. Tối thiểu phải từ 5.6

  16. Plugin Akismet trong wordpress có chức năng gì ?

  1. Chống hack
  2. Tăng tốt wordpress
  3. Chống spam
  4. Tất cả các ý trên

  17. Plugin nào sau đây trong worpdress có chức năng tối ưu hình ảnh của khi load trang.

  1. Contact Form 7
  2. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
  3. Wordfence Security
  4. Imagify Image Optimizer
  5. NextGEN Gallery

  18. Plugin nào sau đây trong worpdress thường dùng làm trang liên hệ.

  1. Contact Form 7
  2. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)
  3. Wordfence Security
  4. Imagify Image Optimizer
  5. NextGEN Gallery

  19. Plugin Tìm Kiếm Và Thay Thế Dữ Liệu Trong WordPress là (chọn 3 đáp án đúng)?

  1. CM Search & Replace
  2. Search & Replace by Inpsyde
  3. Better Search Replace
  4. Find and replace
  5. Tất cả các ý trên

  20. Đâu là Plugin giúp cải tiến trình soạn thảo WordPress ?(chọn 2 đáp án đúng)

  1. TinyMCE Advanced
  2. Wordpress editor
  3. CKEditor for WordPress
  4. VPS Edit

  21. Thư mục theme WordPress được tìm thấy ở đâu?

  1. wp-content/uploads
  2. wp-content/themes
  3. wp-content/main
  4. wp-content/uploads

  22. Wordpress là gì?

  1. WordPress là phần mềm mã nguồn mở mà bạn có thể sử dụng để tạo một trang web, blog hoặc ứng dụng đẹp.
  2. Wordpress là một mạng xã hội giống như Facebook và Twitter.
  3. Wordpress là một trang HTML builder bạn có thể sử dụng để tạo ra các trang HTML tĩnh của bạn.
  4. Wordpress là một phần mềm trả phí mà bạn có thể sử dụng để tạo một trang web, blog hoặc ứng dụng đẹp.

  23. Màu nào là màu chính thức của logo Wordpress.org?

  1. Màu vàng
  2. Màu tím
  3. Màu xám đen
  4. màu xanh lá

  24. Sự khác biệt giữa các bài viết/Posts Wordpress và các trang/Pages Wordpress là gì?

  1. Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa Bài viết và Trang.
  2. Bài viết là các mục được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược trên trang chủ của trang và Trang là tĩnh và không được liệt kê theo ngày.
  3. Các trang là các mục được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược trên trang chủ của trang và Bài viết là tĩnh và không được liệt kê theo ngày.
  4. Không có cái nào ở trên.

  25. Bạn có thể có bao nhiêu bài viết/Posts và trang/Pages?

  1. Tôi có thể có 100 bài viết và 100 trang.
  2. b.Phụ thuộc vào chủ đề tôi đang sử dụng.
  3. Không có giới hạn về số lượng bài viết hoặc trang bạn có thể có.
  4. Không có giới hạn về số lượng bài viết nhưng tôi chỉ có thể có số lượng trang nhất định.

   26. Widget là gì?

  1. WordPress Widgets thêm nội dung và các chức năng vào Sidebars hay footer của wordpress.
  2. Widget là một cột dọc được cung cấp bởi một chủ đề để hiển thị thông tin khác với nội dung chính của trang web.
  3. Widget là một chức năng của phần mềm đặc biệt cho phép người đọc thức ăn truy cập vào một trang web.
  4. Không có cái nào ở trên.

   27. Cái nào sau đây không phải là vai trò của WordPress?

  1. Hệ thống/System
  2. Biên tập viên/Editor
  3. Người đăng kí/Subscriber
  4. Người quản lý/Administrator

  28. Vai trò cộng tác viên có thể làm gì?

  1. Xuất bản bài viết/Publish Posts
  2. Chỉnh sửa trang/Edit pages
  3. Chỉnh sửa bài viết/Edit Posts
  4. Nhận xét vừa phải/Moderate comments

  29. WordPress viết bằng ngôn ngữ lập trình nào?

  1. Perl
  2. PHP
  3. HTML
  4. Python

  30. Tập tin nào là tập tin quan trọng nhất trong Wordpress?

  1. header.php
  2. wp-settings.php
  3. wp-config.php
  4. page.php

  31. Bạn có thể thay đổi chủ đề Wordpress của bạn bằng cách sử dụng?

  1. Appearance
  2. Settings
  3. Plugins
  4. File wp-config.php

  32. Bạn có thể tìm thấy tập tin wp-config.php ở đâu?

  1. Trong thư mục chủ đề Wordpress
  2. Trong thư mục gốc của bản cài đặt Wordpress của bạn
  3. Trong thư mục nội dung wp
  4. Trong cơ sở dữ liệu của tôi

  33. Template Wordpress là gì?

  1. Template là các tệp kiểm soát cách trang web WordPress của bạn sẽ được hiển thị trên Web.
  2. Template chỉ là trang đầu của blog Wordpress của tôi.
  3. Template là các bit mã cung cấp hướng dẫn và yêu cầu thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WordPress.
  4. Template là một tập tin cấu hình chủ đề chính.

  34. Một permalink là gì?

  1. Một plugin Wordpress để tạo liên kết.
  2. Địa chỉ IP số của trang web của bạn.
  3. Chỉ một phần của URL bài viết Wordpress của bạn.
  4. URL vĩnh viễn cho các trang cá nhân và bài đăng trên blog của bạn

  35. Wordpress sử dụng cơ sở dữ liệu nào?

  1. PostgreSQL
  2. Oracle
  3. Máy chủ SQL Express
  4. MySQL

  36. Chỉ cần cài đặt plugin đã làm sập trang web Wordpress của bạn mà không có quyền truy cập vào bảng điều khiển. Bạn làm ?

  1. Đổi tên thư mục plugin cụ thể trong / wp-content / plugin
  2. Cài đặt lại Wordpress
  3. Xóa tất cả các plugin khỏi thư mục / wp-content / plugin
  4. Cài đặt lại cơ sở dữ liệu

  37. Trường hợp Wordpress bạn có thể ngăn cản các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web này do?

  1. Plugins
  2. Tools-> Export
  3. User
  4. General-> Reading

  38. Bạn đã mất quyền truy cập vào khu vực quản trị của mình và không thể khôi phục nó bằng email. Bạn làm nghề gì?

  1. Xóa thư mục chủ đề của bạn.
  2. Cài đặt lại Wordpress.
  3. Cài đặt một plugin để khôi phục mật khẩu của bạn.
  4. Thêm người dùng mới với quyền quản trị viên trong phpMyAdmin.

  39. Trường tùy chỉnh trong WordPress là gì?

  1. Trường tùy chỉnh là meta data
  2. Trường tùy chỉnh là một module
  3. Trường tùy chỉnh là một menu
  4. Trường tùy chỉnh là một form

   40. Từ khóa và mô tả thẻ meta được sử dụng để hiển thị thông tin về trang web hoặc trang cho các công cụ tìm kiếm.

  1. Đúng
  2. Sai

  41. Tiền tố của bảng WordPress theo mặc định là gì?

  1. wp_
  2. wrdp_
  3. wordpress_
  4. wptb_

  42.  Một website dựa trên nền tản WordPress thì có anh toàn không?

  1. Không an toàn
  2. Tuyệt đối an toàn
  3. An toàn, nhưng đề nghị người dùng luôn cập nhật phiên bản mới nhất để tránh bị hack
  4. An toàn hay không phụ thuộc vào người quản trị website

  43.  Nền tảng WordPress hỗ trợ SEO rất hiệu quả phải không?

  1. Thế mạnh của WordPress là hỗ trợ Plugin SEO
  2. Không. WordPress không hỗ trợ SEO
  3. Việc SEO hiệu quả hay không phải dựa trên người quản trị website.
  4. Khi sử dụng wordpress thì luôn luôn hỗ trợ SEO cho người quản trị

  44.  Đâu là những ưu điểm nhất khi sử dụng WordPress ?(cho 2 đáp an đúng)

  1. Dễ dàng cài đặt và nâng cấp
  2. Không hỗ trợ Công cụ SEO tích hợp
  3. Không hỗ trợ đa ngôn ngữ - có sẵn trong hơn 70 ngôn ngữ
  4. Dữ liệu riêng - không có quảng cáo không mong muốn trên trang web của bạn
  5. Tùy chọn theme xuất bản linh hoạt và dễ dàng

  45.   Bạn có thể đặt WordPress trong một thư mục và truy cập đúng không?

  1. Đúng
  2. Sai

  46.  Làm thế nào bạn có thể vô hiệu hóa bình luận WordPress?

  1. Không thể tắt được
  2. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Settings -> Discussion -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.
  3. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Settings -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.
  4. Truy cập vào WordPress dashboard, chuyển tới phần Post -> Gỡ chọn ô Allow people to post comments on new articles.

  47. WordPress có cookie không?

  1. WordPress có cookies, và WordPress sử dụng cookie để xác minh của người sử dụng khi đăng nhập.
  2. Wordpress không sử dụng cookie
  3. WordPress có cookies, nhưng WordPress không sử dụng cookie để xác minh của người sử dụng khi đăng nhập.
  4. Chỉ có a và b đúng

  48.  Một website dựa trên nền tản WordPress có giới hạn nào không?

  1. Không, không có giới hạn cho việc sử dụng WordPress.
  2. Có giới hạn cho việc sử dụng WordPress.
  3. Chỉ sử dụng để viết Blog
  4. Chỉ sử dụng để tao một trang thương mại điện tử

  49.  Các plugin khi không được kích hoạt có làm chậm trang web WordPress phải không?

  1. Không, các plugin không kích hoạt thì không làm ảnh hưỡng đến hiệu suất của website
  2. Phải, các plugin không kích hoạt thì không làm ảnh hưỡng đến hiệu suất của website
  3. Còn tùy vào plugin nào nữa
  4. Tất cả các plugin trong wordpress mặc định đã được kích hoạt

  50.  Chúng ta không nên sử dụng WordPress trong trường hợp nào?

  1. Nếu khách hàng đang làm việc trên một dự án cơ sở không phải CMS
  2. Nếu một trang web muốn thương mại điện tử phức tạp hoặc sáng tạo
  3. Tất các các website nên sữ dụng wordpress
  4. Các trang web đang yêu cầu giải pháp kịch bản tùy chỉnh.

  51.  Bạn có thể tích hợp một trang php “riêng biệt” vào WordPress được không?

  1. Không
  2. Được

  52.  Có CMS nào khác tốt hơn WordPress không?

  1. Không. WordPress chắc chắn là một CMS tốt,
  2. Có nhiều.
  3. Còn tùy vào mục đích sử dụng. Chẳng hạn Drupal và Joomla là một trong những CMS tốt nhất bạn có thể làm việc với.
  4. Chỉ có B và C đúng

  53.  Bạn có thể cập nhật nội dung của riêng bạn trên trang web không?

  1. Nó phụ thuộc vào loại trang web hoặc dự án, nhưng có một người có thể cập nhật nội dung của riêng họ trên trang web.
  2. Không thể được khi sử dụng wordpress

  54.  Thẻ meta là gì?

  1. Thẻ meta là từ khóa và mô tả được sử dụng để hiển thị thông tin trang web hoặc trang.
  2. Là một thẻ trong HTML
  3. Thẻ meta thường sử dụng cho mục đích Seo
  4. Tất cả đáp án trên

  55. Tổ chức hay cá nhân nào có thể phát triển plugin cho Wordpress

  1. Tổ chức Wordpress.org
  2. Tổ chức Wordpress.com
  3. Chỉ những công ty được chỉ định
  4. Tất cả mọi người. tuy nhiên họ phải có kiến thức về lập trình php, Kiến thức phát triển plugin cho wordpress, Database,…

   

   

   

   

   

  Để trắc nghiệm lập trình PHP cơ bản và nâng cao
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 811 - Đánh giá: ★★★★☆

  Để trắc nghiệm lập trình PHP cơ bản và nâng cao (Tác giả: ilook)

  Mô tả: PHP là ngôn ngữ lập trình được nhiều lập trình viên chuyên nghiệp lựa chọn để xây dựng và phát triển các ứng dụng. Những ứng dụng được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình PHP rất thân thiện và mang tới nhiều ưu điểm cho người sử dụng. Sau đâu là ilook.asia xin chia sẽ đề thi trắc nghiệm lập trình php có kèm đáp án

  Đề thi trắc nghiệm kiến trúc máy tính
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1883 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm kiến trúc máy tính (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: Tổng hợp đề thi trắc nghiệm có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang học ngành công nghệ thông tin ôn tập, tham khảo kiến thức môn Kiến trúc máy tính. Ilook.asia hy vọng tài liệu trên sẽ mang lại hữu ích cho bạn đọc

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm lập trình web php - Có đáp án
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 5767 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm lập trình web php - Có đáp án (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: PHP là ngôn ngữ lập trình được nhiều lập trình viên chuyên nghiệp lựa chọn để xây dựng và phát triển các ứng dụng. Những ứng dụng được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình PHP rất thân thiện và mang tới nhiều ưu điểm cho người sử dụng. Sau đâu là ilook.asia xin chia sẽ đề thi trắc nghiệm lập trình php có kèm đáp án

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1046 - Đánh giá: ★★★★☆

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc (Tác giả: Lynn Williams)

  Mô tả: Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc của Lynn Williams được viết dành cho tất cả những ai đang trải qua quá trình tìm việc, hoặc đang có ý định thay đổi công việc.

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 2479 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website (Tác giả: Ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website bao gồm 50 câu, liên quan đến kiến thức html, css và javascript. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 799 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa mục đích, độc lập nền tảng được nhiều lập trình viên sử dụng chính vì thế mà tài liệu lập trình Java trên mạng cũng có rất nhiều.

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1040 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: Ilook.asia)

  Mô tả: Ngôn ngữ lập trình java ra đời và được các nhà nghiên cứu của Công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao.

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 4853 - Đánh giá: ★★★★☆

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án (Tác giả: Ihostinger)

  Mô tả: 55 Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về wordpress có kèm đáp án hy vọ sẽ hữu ích cho các bạn trong bước đầu tìm hiểu về CMS - Mã nguồn mỡ này.

  Slider bài giảng thiết kế website
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1687 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Slider bài giảng thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript. Đồng thời có đính kèm những bài tập thực hành

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1820 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript.

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 1455 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA (Tác giả: DHCNHN)

  Mô tả: Để có thể phát triển và ứng dụng Robot rộng r•i trong sản xuất, bên cạnh những kiến thức về điện, điện tử…thì việc nghiên cứu và tính toán động học và điều khiển Robot là một yếu tố rất quan trọng làm cơ sở và nền tảng cho việc chế tạo Robot.

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1476 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế (Tác giả: ĐH CNTT)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1579 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 1721 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: ĐH-KHTN)

  Mô tả: Tài liệu học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 3267 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website (Tác giả: )

  Mô tả: Đây là một tài liệu hay mà bạn nên tham khảo trước khi thiết kế và xây dựng website dành cho các bạn dạy hay học thiết kế website. Tài liệu này sẽ giúp bạn có những định hướng quan trọng trước khi bắt tay vào thiết kế, xây dựng và vận hành website.

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 3705 - Đánh giá: ★★★★☆

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu (Tác giả: trắc nghiệm asp.net)

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ đề thì mẫu và tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm aspx net

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB]
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 1033 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB] (Tác giả: )

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ những tài liệu liên quan đến lập trình web trong C# và Visual Basic

  Slider bài giảng Aspx.net
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1064 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng Aspx.net (Tác giả: )

  Mô tả: Môn học Aspx.net cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ASP.NET, lập trình phía máy chủ, quản trị website và thiết lập webserver. Bài giảng Aspx.net gồm 10 chương và có thêm các chương tham khảo

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 9351 - Đánh giá: ★★★★☆

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên (Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên, TS Trương Thị Lan Anh)

  Mô tả: Quyển sách này với trải nghiệm của chính những người đã đi qua chặng đường đó, chắc chắn rất hữu ích cho các Sinh viên, giúp các bạn rút ngắn hơn con đường đi đến thành công trong học tập để trở thành người trí thức trẻ có năng lực thực sự.

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 708 - Đánh giá: ★★★★☆

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại (Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai)

  Mô tả: Sách này nhằm giúp sinh viên chuyên ngành các cơ sở và phương pháp tính toán tài chính doanh nghiệp thương mại nói chung, sách bao gồm 6 chương, sau mỗi chương là câu hỏivà bài tập để giúp các học viên tự đo lường kiến thức thu được và chuẩn bị bài tập cho ôn thi hết môn.

  Xem thêm