Nhận diện khuôn mặt với Jquery Face Detection

  Rating: ★★★★☆
  View: 924
  Download: 937

  Đa số các phần mềm nhận dạng trên mạng đều hấp dẫn tôi, vì tôi không thể tưởng tượng được logic cũng như thuật toán của nó như thế nào. Cho dù đó là giọng nói, khuôn mặt, hoặc âm thanh rất khác nhau, hình ảnh được chụp khác nhau, và từ nhiều góc độ khác nhau, tôi không thể hiểu được làm thế nào nó được như vậy.

  Kể từ khi tôi làm việc với nudity detection with JavaScript, tôi đã nghĩ rằng đây là một Plugin giá trị, và một ngày nào đó sẽ có phần Plugin nhận diện khuôn mặt. Facebook đã sử dụng nó, vì vậy có thể nó có ứng dụng tích hợp trong các trang web của bạn.

  Một thư viện nhận diện khuôn mặt mà tôi tìm thấy là Jquery Face Detection của 2 tác giả Jay Salvat và Liu Liu. Đây là một plugin jQuery tiêu chuẩn. Chúng nhận hình ảnh và trả về một mảng các tọa độ của khuôn mặt được tìm thấy trong các hình ảnh đó. Chúng ta hãy xem cách sử dụng nó thế nào nhé!

  Download và cai đặt như sau:

  1. Download và cài đặt thông thường như sau:

  <script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  <script src="js/jquery.facedetection.min.js"></script>

  Khởi tạo, chay và xuất kết quả

  <script>
    $('#picture').faceDetection({
      complete: function (faces) {
        console.log(faces);
      }
    });
  </script>

  Thêm ảnh chứa khuôn mặt cần nhận diện

  <img id="picture" src="img/face.jpg">
  

  Lưu ý: khi download về máy và test thử api thì các bạn chạy tại localhost như sau:

  - Đối với hình ảnh: localhost/face/picture.html

  - Đối với hình video: localhost/face/video.html

  2. Cài đặt với  Bower

   bower install jquery.facedetection
  

  3. Cài đặt với  NPM.

  --> Kết Quả sẽ trả về một mảng các đối tượng được tìm thấy:

  x - X tọa độ của khuôn mặt trong hình

  y - Y tọa độ của khuôn mặt trong hình

  width - chiều rộng của khuôn mặt

  height - chiều cao của khuôn mặt

  positionX - vị trí X so với tài liệu

  positionY - vị trí Y liên quan đến tài liệu

  offsetX - vị trí X so với cha mẹ offset

  offsetY - Vị trí Y so với cha mẹ offset

  scaleX - Tỷ lệ giữa chiều rộng hình ảnh gốc và chiều rộng hiển thị

  scaleY - Tỷ lệ giữa chiều cao hình ảnh gốc và chiều cao hiển thị

  confidence - Mức độ tự tin

   --> Thiết lập các giá trị như sau: 

  interval- Khoảng (mặc định 4)

  minNeighbor - Ngưỡng hàng xóm tối thiểu đặt mức cắt để loại bỏ các nhóm hình chữ nhật làm mặt (mặc định 1)

  confidence - Độ tin cậy tối thiểu (null mặc định)

  async - Chế độ không đồng bộ nếu Công nhân khả dụng (mặc định sai). Chế độ không đồng bộ sử dụng Công nhân và cần tập lệnh nằm trên cùng một miền.

  grayscale - Chuyển đổi sang thang độ xám trước khi xử lý (mặc định là đúng)

  complete - Chức năng gọi lại được thực hiện sau khi phát hiện hoàn tất

  complete: function (faces) {
     // ...
   }

  error - Chức năng gọi lại bị lỗi

  error: function (code, message) {
     // ...
   }

  4. Kết Luận

  Ilook.asia đã thử nhiều lần bằng cách thay đổi các tấm ảnh để nhận diện. Kết quả thì không được hoàn hảo. Một số nhận diện được, một số thì không. Tuy nhiên với Plugin này, nó cũng đã là khá tốt rồi. Vì hiếm có 1 phần mềm nào có thể hoàn hảo trong mọi trường hợp đúng không ? Với Plugin này, ít nhất nó cũng đã cho mình ta những gì mình muốn. Nên tôi khuyên bạn nên dùng thử xem nó tốt tới mức nào.

  loading Đang tải...

  Api được ưa chuộng