Shopping cart đơn giản với php
Xây dựng một giỏ hàng bằng ngôn ngữ PHP cho trang  thương mại điện tử rất đơn giản và dễ dàng. Trong phần hướng dẫn  tạo một phần mềm giỏ hàng PHP đơn giản với MySQL này, giỏ hàng được cố tình giữ đơn giản và tối thiểu nhất có thể. Bạn có thể tải xuống và nhanh chóng tùy chỉnh nó cho nhu cầu của bạn.
Tạo form liên hệ có đính kèm file sử dụng php và ajax
Trong một website thì form liên hệ là một trong những thứ không thể thiếu đối với 1 website. Thông qua bài viết Tạo form liên hệ có đính kèm file sử dụng php và ajax này ilook sẽ hướng dẫn có kèm source code download đến bạn đọc. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn đọc
source code giỏ hàng giống amazon
Giỏ hàng giống như amazon là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP đơn giản từ đầu , hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều.
Shopping cart đơn giản sử dụng php và Mysql
Giỏ hàng hay còn gọi là shopping cart là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP đơn giản từ đầu , hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều.
Shopping cart php Mysql và ajax
Giỏ hàng là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP đơn giản từ đầu , hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều.
Shopping cart php Mysqli và boottrap
Giỏ hàng là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP đơn giản từ đầu , hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều.
Upload nhiều hình ảnh sử dụng jQuery, Ajax và PHP
Chức năng tải lên hình ảnh thường được sử dụng rất phổ biến trong ứng dụng web và nó có thể được thực hiện dễ dàng bằng jQuery, Ajax và PHP.
Chỉnh sửa bảng sử dụng jQuery và PHP
Chỉnh sửa bảng sử dụng jQuery và PHP với chức năng chỉnh sửa / xóa nội tuyến trên các ô của bảng và gửi các thay đổi kết quả thông qua AJAX để bạn có thể xử lý chúng phù hợp bằng cách sử dụng PHP cho phụ trợ.
Trang đăng nhập sử dụng lavarel
Hầu hết tất cả các trang website bạn thấy đếu có chức năng đăng nhập mục đích cho việc quản trị nói chung. vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang đăng nhập sử dụng laravel 5.2. Hy vòng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc
Nhận diện khuôn mặt với Jquery Face Detection
thuật toán nhận diện khuôn mặt,công nghệ nhận diện khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt jquery,nhận diện khuôn mặt android,nhận diện khuôn mặt facebook,phần mềm nhận diện khuôn mặt,nhận diện khuôn mặt opencv,các phương pháp nhận dạng khuôn mặt,Face Detection
Create Dynamic Subdomains using PHP and Htaccess
Dynamic subdomains like Google Blogger and Tumblr.com, I know most of the people are looking for better solution. Today I want to explain how to achieve this using .htaccess with PHP
jQuery Plugin To Auto Set Country Calling Codes - phonecode
phonecode is a jQuery plugin that automatically sets the country calling code with the corresponding flag icon to an input field for the selected country.
HTML contact form with Captra
Using a contact form on your website is very useful as it helps your web site visitors to communicate with you in an easy and simple way. But, there are spammers and hackers who are looking for exploitable web forms. It is essential to secure your form against all ‘holes’ that those hackers are searching for.
Convert number to text

Convert number to text 350    334

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó. Các bạn tham khảo đoạn code sau :
STUNNING CIRCULAR MOTION EFFECT WITH JQUERY
Today we are going to create a stunning circular motion effect with jQuery. We will be using the jQuery.path plugin to animate a circular movement for a menu in a portfolio example. The idea is to have a rounded content area with a main menu. When hovering over one of the menu
jpagePiling.js

jpagePiling.js 389    200

Suggestion are more than welcome, not only for feature requests but also for coding style improvements. Let"s make this a great plugin to make people "s lives easier
Create zip and download multiple files in PHP
In this article am going to explain, how to create a Gmail like multiple file download by creating a zip file in PHP.
Chart for SJC 9999 at VietNam
This code is usefull for developper to deploy for web news, web economy....
Shopping cart in PHP Class
This is yet another shopping cart tutorial. But the technique i will discuss is quick and easy to understand, all you need to learn this tutorial is the knowledge of PHP sessions and some array functions. So i am not going to tell you what a shopping cart is? What are sessions and how they work, i will rather jump to how we are going to build a shopping cart.
Super Shopping Cart With JQuery and PHP
You have seen and like the previous shopping cart tutorials. I was wondering over internet and I checked a cart which I liked very much and I thought to create a cart with some animation like that. So I created this one.Ajax and JQuery shopping carts are my favorite way to implement a cart in to website. I hope you will love it.
AJAX Pagination using jQuery and PHP with Animation
I have created an Ajax JQuery based pagination few months before which my users liked very much and there are thousands of downloads of that tutorial. So, I thought to create on another tutorial for pagination with some jquery effects to make stylish and attractive.
EASY PHP SITE TRANSLATION
Here’s an easy way to translate your web site using PHP. The idea is to have several files for each language you want to provide. Each one of these files have the name of the ISO code and the txt extension. For this demo I only use the german language as an alternative to the
JMAXINPUT: JQUERY TWITTER-LIKE TEXTAREA
jMaxInput allows you to limit the input size of a textarea like it is done in Twitter. The number of characters left to type are shown while typing. The user can write as many characters as he wants (negative value is shown) but the text can only be submitted if the size of the input
JSTICKYNOTE: A JQUERY PLUGIN FOR CREATING STICKY NOTES
jStickyNote is a jQuery plugin that allows to create sticky notes on your web site. It is configurable and this is how you use it: $(element).stickynote(); You can as well define the following properties: size: Size of the sticky note – large or small text: If you define the text property then the sticky note
PHP/MYSQL CONTACT FORM WITH JQUERY
Here is an implementation of a contact form with PHP and jQuery. Usually, one would only want the message posted by the user to be sent to an email address. This script does that and also saves all these messages in the database for the admin to keep track of them. The table
WEBSITE TOUR WITH JQUERY

WEBSITE TOUR WITH JQUERY 177    159

Today we want to share a little script with you that allows to create a tour on a website with jQuery. This can be very useful if you want to explain your users the functioning of your web application in an interactive way. You might have noticed that Facebook used something like
Login with Facebook and Google accounts in PHP
Every website maintain the users data on the database, for this one they using the signup. But now a days,instead of signup,they are using the social networks API"s. So,here we providing the Sign in with Google account using OAuth2.0 And Sign In with Facebook using PHP SDK 3.0.
Login with Yahoo Oauth in php
Now a days,websites are needs third party authentication for their login system.Here,We used Yahoo Oauth for login in php using Yahoo PHP SDK. Here, for authentication login we used popup.
Ajax PHP Login Page with Shake Animation Effect.
I received few tutorial requests from my readers that asked to me how to create Ajax PHP login script, in this post I want to discuss how to create a simple Ajax PHP login with welcome page using MySQL database.
Live Update and Delete Records with Animation Effect using Jquery and Ajax.
Some days back I had posted popular articles Insert a Record with animation effect. and Delete Records with Random Animation Effect using jquery and ajax. I received lot of requests from my readers that asked to me how to combine both scripts. So I had developed a tutorial Live update and delete records with animation effect using jquery and ajax implementing live() jquery event.
jQuery Username Availability check.
This post about Twitter used jQuery plug-in JavaScript code in registration page username Availability check and update Screen name.
Ajax based load more results with jQuery, MySQL and PHP
Better user experience is the key to grab more users to your website, using ajax based user interface is a better way to interact with the user , in present scenario load more pagination is used instead of conventional pagination, this post will help you to implement ajax based load more results on your website.

Api được ưa chuộng