Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

769 | ★★★★☆Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một hệ thống sử dụng công nghệ học máy (machine learning) từ bước đầu đến cuối (end-to-end systems) cho hệ thống nhận diện chữ cái viết tay

  Trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligent) hay học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực đang được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây bởi tính ứng dụng của nó trong thực tiễn. Có khá nhiều ứng dụng của công nghệ học máy đã được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày như: google dịch, xe ô tô tự lái, hệ thống gợi ý mua hàng, hệ thống nhận diện khuôn mặt... Có bao giờ bạn thắc mắc rằng cách mà chúng được xây dựng như thế nào, công nghệ đứng sau nó là gì hay chưa? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một hệ thống sử dụng công nghệ học máy (machine learning) từ bước đầu đến cuối (end-to-end systems) cho hệ thống nhận diện chữ cái viết tay. Mặc dù đây là một bài toán khá đơn giản, nhưng mình tin rằng nó sẽ là một bài toán phù hợp cho những người bắt đầu tiếp cận với công nghệ Machine Learning. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu!

  Bài toán đặt ra

  Hệ thống mà chúng ta xây dựng có nhiệm vụ nhận diện và phân biệt được 26 chữ cái in hoa (uppercase) trong tiếng anh: A, B, C, ..., Z. Ứng dụng của bài toán này được sử dụng trong việc xây dựng ứng dụng chấm điểm bài thi trắc nghiệm tại đây: https://ilook.asia/thu-thuat/cham-diem-trac-nghiem-bang-opencv-va-deep-learning-107.html

  Xử lý dữ liệu

  Bộ dữ liệu hình ảnh mà chúng ta sử dụng trong bài toán này bao gồm hình ảnh của 26 chữ cái trong tiếng Anh từ A đến Z. Các bạn có thể tải bộ dữ liệu (82MB) ở link sau: https://www.kaggle.com/sachinpatel21/az-handwritten-alphabets-in-csv-format. Sau khi tải về và giải nén, chúng ta sẽ nhận được tệp dữ liệu định dạng CSV: A_Z Handwritten Data.csv, mình sẽ đổi tên file thành hand_written.csv cho dễ nhớ và tiện sử dụng (các bạn có thể đổi theo hoặc không).
  Bây giờ chúng ta bắt đầu xử lý dữ liệu bằng cách xử lý file CSV này:

  # import các thư viện cần thiết
  import numpy as np
  import csv
  import matplotlib
  import matplotlib.pyplot as plt
  import matplotlib
  import cv2
  
  # đọc dữ liệu
  with open('hand_written.csv', 'r') as csv_file:
    result = csv.reader(csv_file)
    rows = []
    
    # đọc từng dòng của file và thêm vào list rows, mỗi phần tử của list là một dòng
    for row in result:
      rows.append(row)
  

  Chúng ta hãy cùng xem dữ liệu của chúng ta có gì:

  print(rows[100000])
  # result: ['11', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '95', '155', '150', '67', '11', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '208', '255', '255', '218', '68', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '208', '255', '255', '226', '71', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '121', '231', '255', '226', '71', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '94', '224', '255', '246', '125', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '94', '224', '255', '255', '206', '67', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '94', '224', '255', '255', '244', '89', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '180', '249', '255', '255', '170', '49', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '141', '236', '255', '255', '172', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '70', '212', '255', '255', '239', '98', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '19', '168', '244', '255', '255', '169', '49', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '153', '240', '255', '255', '199', '73', '2', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '153', '240', '255', '255', '255', '132', '16', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '102', '220', '255', '255', '255', '132', '16', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '131', '232', '255', '255', '163', '43', '0', '0', '0', '0', '10', '29', '37', '75', '84', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '42', '190', '255', '255', '249', '167', '49', '21', '62', '103', '168', '230', '233', '246', '208', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '184', '255', '255', '255', '249', '222', '214', '241', '255', '255', '255', '222', '110', '45', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '8', '113', '221', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '251', '204', '89', '21', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', '108', '219', '255', '255', '255', '255', '246', '186', '93', '48', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '67', '182', '230', '172', '115', '67', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0']
  
  print(np.shape(rows[100000]))
  # result: (785,) 
  

  Mỗi dòng đại diện cho một ảnh có kích thước 28*28, ký tự đầu tiên đại diện cho class mà ảnh đó thuộc về. 
  Ví dụ:

  • A là class 0
  • B là class 1
  • ...
  • Z là class 26 

  Do đó độ dài của list đại diện cho mỗi dòng là 28*28 + 1 = 785.

  Chúng ta hãy thử in ra một vài ảnh xem điều mà mình đã nói ở trên có đúng hay không:

  letter = arr[30000]
  x = np.array([int(j) for j in letter[1:]])
  x = x.reshape(28, 28)
  
  print(letter)
  plt.imshow(x)
  
  #result: ['2', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '60', '162', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '224', '100', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '46', '77', '233', '255', '255', '255', '236', '246', '255', '255', '255', '255', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '255', '255', '255', '255', '255', '167', '65', '116', '255', '255', '255', '255', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '19', '185', '255', '255', '255', '255', '150', '3', '0', '32', '218', '255', '236', '162', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '175', '255', '255', '255', '255', '155', '12', '0', '0', '0', '37', '62', '49', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '83', '185', '255', '255', '255', '227', '116', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '17', '187', '255', '255', '255', '221', '136', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '12', '168', '255', '255', '255', '236', '42', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '102', '255', '255', '255', '229', '49', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '241', '255', '255', '224', '49', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '255', '255', '255', '153', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '255', '255', '255', '153', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '255', '255', '255', '181', '14', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '153', '255', '255', '255', '51', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '15', '9', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '102', '255', '255', '255', '121', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '46', '144', '255', '199', '23', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '212', '255', '255', '247', '124', '62', '12', '0', '0', '12', '62', '232', '255', '255', '255', '181', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '107', '255', '255', '255', '255', '255', '181', '162', '162', '181', '255', '255', '255', '255', '252', '105', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '212', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '190', '88', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '121', '223', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '88', '19', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '40', '131', '255', '255', '255', '255', '255', '255', '162', '100', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0']
  

  Ký tự đầu tiên của list là 2, vậy ký tự mà ta mong chờ thu được là ký tự C. Đúng như vậy, ảnh mà ta nhận được từ đoạn code trên là:

  Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

  Để cho đơn giản và có thể ứng dụng mô hình thu được cho bài toán chấm điểm trắc nghiệm, mình sẽ chỉ xây dựng mô hình cho bốn ký tự đầu tiên của bảng chữ cái là A, B, C, D. Cách xử lý với toàn bộ 26 chữ cái có thể được thực hiện hoàn toàn tương tự.

  train_data = [] # dữ liệu training
  train_label = [] # label của chúng
  
  for letter in arr:
    if (letter[0] == '0') or (letter[0] == '1') or (letter[0] == '2') or (letter[0] == '3'):
      x = np.array([int(j) for j in letter[1:]])
      x = x.reshape(28, 28)
      train_data.append(x)
      train_label.append(int(letter[0]))
    else:
      break
  

  Trong đoạn code trên, tôi đã lấy ra các ký tự A, B, C, D có trong tập dữ liệu của mình và lưu vào train_data và train_label. Mỗi phần tử trong train_data là một mảng 28 x 28, đại diện cho một ảnh của một ký tự. Label tương ứng của ký tự đó là một số được lưu trong train_label 
  Tổng số ảnh của 4 ký tự mà chúng ta thu được là:

  print(len(train_label))
  
  #result: 56081
  

  Để dữ liệu training là hoàn toàn ngẫu nhiên, không theo thứ tự xác định, chúng ta sẽ xáo trộn dữ liệu ban đầu như sau:

  import random
  
  shuffle_order = list(range(56081))
  random.shuffle(shuffle_order)
  
  train_data = np.array(train_data)
  train_label = np.array(train_label)
  
  train_data = train_data[shuffle_order]
  train_label = train_label[shuffle_order]
  

  Để áp dụng cho bài toán Machine Learning, chúng ta chia tập dữ liệu của mình thành ba tập riêng biệt: training settest set và validation set:

  print(train_data.shape)
  train_x = train_data[:50000]
  train_y = train_label[:50000]
  
  val_x = train_data[50000:53000]
  val_y = train_label[50000:53000]
  
  test_x = train_data[53000:]
  test_y = train_label[53000:]
  

  Trong đó x là dữ liệu đầu vào (input), y là label tương ứng (output). 

  Xây dựng mô hình

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng thư viện TFLearn cho việc xâu dựng mô hình học máy. Đây là một thư viện tương đối dễ sử dụng và không yêu cầu nhiều kiến thức về Machine Learning. Bạn đọc có thể sử dụng một thư viện khác tùy theo ý muốn. 

  • Import các module cần thiết cho việc xây dựng mô hình
  import tensorflow as tf
  import tflearn
  from tflearn.layers.conv import conv_2d, max_pool_2d
  from tflearn.layers.core import input_data, dropout, fully_connected
  from tflearn.layers import regression
  from tflearn.data_utils import to_categorical
  
  • Khởi tạo các giá trị hằng số được sử dụng trong mô hình:
  BATCH_SIZE = 32
  IMG_SIZE = 28
  N_CLASSES = 4
  LR = 0.001
  N_EPOCHS = 50
  

  Trong đó:

  • BATCH_SIZE: kích thước mỗi batch dữ liệu truyền vào
  • IMG_SIZE: kích thước mỗi chiều của hình ảnh đầu vào
  • N_CLASSES: số lượng classes mà chúng ta cần huấn luyện (training)
  • LR = 0.001: tốc độ học (learning rate)
  • N_EPOCHS = 50: số lượng epoch mà chúng ta training


  Mô hình mà chúng ta sử dụng ở đây bao gồm 6 lớp Convolutional layer và 2 lớp Fully Connected Layer nối tiếp nhau. Tại sao chúng ta lại sử dụng mô hình này, và tại sao mô hình này lại hiệu quả cho bài toán, mình sẽ giải thích trong bài tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mô hình mà chúng ta xây dựng:

  tf.reset_default_graph()
  
  network = input_data(shape=[None, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1]) #1
  
  network = conv_2d(network, 32, 3, activation='relu') #2
  network = max_pool_2d(network, 2) #3
  
  network = conv_2d(network, 64, 3, activation='relu')
  network = max_pool_2d(network, 2)
  
  network = conv_2d(network, 32, 3, activation='relu')
  network = max_pool_2d(network, 2)
  
  network = conv_2d(network, 64, 3, activation='relu')
  network = max_pool_2d(network, 2)
  
  network = conv_2d(network, 32, 3, activation='relu')
  network = max_pool_2d(network, 2)
  
  network = conv_2d(network, 64, 3, activation='relu')
  network = max_pool_2d(network, 2)
  
  network = fully_connected(network, 1024, activation='relu') #4
  network = dropout(network, 0.8) #5
  
  network = fully_connected(network, N_CLASSES, activation='softmax')#6
  network = regression(network)
  
  model = tflearn.DNN(network) #7
  

  Trong đó:

  • #1: kích thước dữ liệu đầu vào là [None, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1]
   • None đại diện cho BATCH_SIZE
   • IMG_SIZE là kích thước mỗi chiều của ảnh
   • 1 là số dải màu của ảnh, do chúng ta sử dụng ảnh đen trắng nên chỉ có 1 dải màu, nếu chúng ta sử dụng ảnh màu thì số dải màu mà chúng ta sử dụng là 3, đại diện cho 3 dải màu RGB.
  • #2: Convolutional layer
   • 32: số lượng filters
   • 3: filter size 3x3
   • Bước nhảy(stride) được mặc định là 1
   • Activation function: ReLU
  • #3: Maxpool layer
   • 2: kernel size
  • #4: Fully-connected layer
   • 1024: số lượng neuron
   • Activation function: ReLU
  • #5: Dropout 80%
  • #6: Fully-connected layer đại điện cho đầu ra (output)
   • N_CLASSES: số output đầu ra
   • Activation function: softmax (để tổng xác suất đầu ra bằng 1)
  • #7: Xây dựng mô hình 
   Để dữ liệu đầu vào được trùng khớp với mô hình đã xây dưng, chúng ta cần phải đưa dữ liệu về định dạng phù hợp như sau:
  train_x = train_x.reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
  val_x = val_x.reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
  test_x = test_x.reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
  

  Tương tự với label, đưa label về dạng onehot vector:

  original_test_y = test_y # được sử dụng để test ở bước sau
  
  train_y = to_categorical(train_y, N_CLASSES)
  val_y = to_categorical(val_y, N_CLASSES)
  test_y = to_categorical(test_y, N_CLASSES)
  
  

  Bây giờ chúng ta cùng training:

  model.fit(train_x, train_y, n_epoch=N_EPOCHS, validation_set=(val_x, val_y), show_metric=True)
  

  Sau khi training được 67 steps, kết quả thu được như sau:

  Training Step: 52190 | total loss: 0.23665 | time: 12.616s
  | Adam | epoch: 067 | loss: 0.23665 - acc: 0.9886 -- iter: 49984/50000
  Training Step: 52191 | total loss: 0.21299 | time: 13.646s
  | Adam | epoch: 067 | loss: 0.21299 - acc: 0.9897 | val_loss: 0.02314 - val_acc: 0.9970 -- iter: 50000/50000
  

  Đối với Validation set, độ chính xác thu được lên đến 99.70%. Vậy với tập test thì như thế nào? 
  Chúng ta hãy lưu lại model đã train được như sau:

  model.save('mymodel.tflearn')
  

  Thử nghiệm mô hình:

  Load lại mô hình đã lưu:

  model.load('/content/drive/new_hr/hr.tflearn')
  

  Thử nghiệm với tập test:

  # dự đoán với tập dữ liệu test
  test_logits = model.predict(test_x)
  #lấy phần tử có giá trị lớn nhất 
  test_logits = np.argmax(test_logits, axis=-1)
  

  Kết quả thu được là:

  print(np.sum(test_logits == original_test_y) / len(test_logits))
  #result: 0.9964297306069458
  

  Kết quả cũng khả quan đấy chứ!

  Lời kết

  Bài viết đã hướng dẫn các bạn xây dựng một mô hình để nhận diện chữ cái viết tay từ bước xử lý dữ liệu đến bước xây dựng mô hình và kiểm thử mô hình thu được. Hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu được cơ bản cách xây dựng một mô hình Machine Learning từ đầu đến cuối. Nếu có gì thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã đọc bài!

  Cách sử dụng Google Meet
  View 810 - Rating ★★★★☆

  Cách sử dụng Google Meet

  Mô tả: Google meet là hệ thống học tổ chức họp, tổ chức lợp học trực tuyến qua mạng trên nền Web được tích hợp trong bộ G-suite của Google. Bên cạnh Zoom, Microsoft Team thì Google Meet cũng là phần mềm học trực tuyến được rất nhiều giáo viên, học sinh lựa chọn sử dụng.

  [Phần 02]Cách phân biệt và triển khai giữa remarketing và retargeting trong quảng cáo
  View 285 - Rating ★★★★☆

  [Phần 02]Cách phân biệt và triển khai giữa remarketing và retargeting trong quảng cáo

  Mô tả: Retargeting nghĩa là chọn lại mục tiêu(tức là khách hàng) đã chọn trước đó cho mục đích quảng cáo, retargeting lấy khách hàng làm cơ sở quảng cáo. Trong khi Remarketing, nghĩa là tiếp thị lại những khách hàng trước đó, remarketing lấy sản phẩm/dịch vụ làm cở sở quảng cáo

  [Phần 01]Cách phân biệt và triển khai giữa remarketing và retargeting trong quảng cáo
  View 262 - Rating ★★★★☆

  [Phần 01]Cách phân biệt và triển khai giữa remarketing và retargeting trong quảng cáo

  Mô tả: Retargeting nghĩa là chọn lại mục tiêu(tức là khách hàng) đã chọn trước đó cho mục đích quảng cáo, retargeting lấy khách hàng làm cơ sở quảng cáo. Trong khi Remarketing, nghĩa là tiếp thị lại những khách hàng trước đó, remarketing lấy sản phẩm/dịch vụ làm cở sở quảng cáo

  Các mạng quảng cáo ngoài Google Adsense hấp dẫn nhất 2019
  View 1057 - Rating ★★★★☆

  Các mạng quảng cáo ngoài Google Adsense hấp dẫn nhất 2019

  Mô tả: Nếu bạn quan tâm đến đặt quảng cáo trên website/blog để kiếm tiền thì Google AdSense luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới bạn các mạng quảng cáo ngoài Google Adsense được nhiều người yêu thích và tin dùng hiện nay.

  [Phần 2]Ý tưởng sáng tạo kiến tiền trên mạng người làm văn phòng cần biết
  View 2299 - Rating ★★★★☆

  [Phần 2]Ý tưởng sáng tạo kiến tiền trên mạng người làm văn phòng cần biết

  Mô tả: Hiện nay có rất nhiều cách thức đầu tư hoặc kiến tiền trong môi trường trực tuyến hiện nay. Thông qua bài viết Ý tưởng kiến tiền trên mạng sáng tạo mà người làm văn phòng cần biết, chúng tôi hy vọng phần nào sẽ giúp các bạn tăng thêm thu nhập trong công việc.

  [Phần 1]Ý tưởng sáng tạo kiến tiền trên mạng người làm văn phòng cần biết
  View 2389 - Rating ★★★★☆

  [Phần 1]Ý tưởng sáng tạo kiến tiền trên mạng người làm văn phòng cần biết

  Mô tả: Hiện nay có rất nhiều cách thức đầu tư hoặc kiến tiền trong môi trường trực tuyến hiện nay. Thông qua bài viết Ý tưởng kiến tiền trên mạng sáng tạo mà người làm văn phòng cần biết, chúng tôi hy vọng phần nào sẽ giúp các bạn tăng thêm thu nhập trong công việc.

  Chia sẽ cách kiếm tiền online bền vững và kinh nghiệm cần biết
  View 2312 - Rating ★★★★☆

  Chia sẽ cách kiếm tiền online bền vững và kinh nghiệm cần biết

  Mô tả: Hiện có rất nhiều bài viết về thủ thuật việc kiếm tiền trên mạng . Bài viết này chúng tôi xin được chia sẽ cách kiếm tiền online một cách bền vững nhất và kinh nghiệm cần biết trong quá trình thực hiện. Chúc các bạn thành công

  Hướng dẫn cài đặt Adobe Premiere Pro CC 2018 cực đơn giản
  View 1322 - Rating ★★★★☆

  Hướng dẫn cài đặt Adobe Premiere Pro CC 2018 cực đơn giản

  Mô tả: Adobe Premiere Pro CC 2018 là một phần mềm biên tập và chỉnh sữa video chuyên nghiệp hay được dùng trong các studio, chương trình có khả năng ghép sửa, chỉnh màu sắc, lồng nhạc. Sau đâu là phần download và hướng dẫn cài đặt Adobe Premiere Pro CC 2018 cực kỳ dễ dàng