hướng dẫn cài Office 2013 và actived bản quyền chuẩn
View 502 - Rating ★★★★☆

hướng dẫn cài Office 2013 và actived bản quyền chuẩn

Mô tả: Microsoft Office 2013 là một bộ phần mềm văn phòng mới nhất của Microsoft gồm các chương trình ứng dụng như: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Visio, Project, Publisher, Skype for Business.

[Office 2016]Hướng dẫn cài và actived bản quyền chuẩn
View 623 - Rating ★★★★☆

[Office 2016]Hướng dẫn cài và actived bản quyền chuẩn

Mô tả: Microsoft Office 2016 là một bộ phần mềm văn phòng mới nhất của Microsoft gồm các chương trình ứng dụng như: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Visio, Project, Publisher, Skype for Business.

MATLAB R2018a Mới Nhất Bản Quyền
View 1523 - Rating ★★★★☆

MATLAB R2018a Mới Nhất Bản Quyền

Mô tả: MATLAB R2018a là một phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sử dụng MATLAB R2018a bạn có thể tính toán giải một số bài toán về kỹ thuật với ma trận, vẽ biểu đồ thông tin hoặc đồ thị hàm số. Thực hiện các thuật toán, tạo các giao diện cho người dùng, nó còn có khả năng kết hợp với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Microsoft Office 2016 v16.17 for Mac
View 252 - Rating ★★★★☆

Microsoft Office 2016 v16.17 for Mac

Mô tả: Microsoft Office 2016 for mac hay for win gọi chung là Microsoft Office 2016. Đây là bộ ứng dụng văn phòng tốt nhất hiện nay mà hầu như không thể thiếu được trên máy tính của bạn, phiên bản mới với nhiều cải tiến mạnh mẽ về cả tính năng lẫn giao diện được làm lại đẹp và dễ sử dụng hơn.

Xem thêm