Phát triển Blockchain với PHP
View 236 - Rating ★★★★☆

Phát triển Blockchain với PHP

Mô tả: Ở bài viết này ilook sẽ hướng dẫn các Phát triển Blockchain thông qua ngôn ngữ PHP. Hy vọng bài viết sẽ ít nhiều nắm bắt và thực hiện được công nghệ blockchain

[Phần 3] Tạo 1 blockchain với Java
View 256 - Rating ★★★★☆

[Phần 3] Tạo 1 blockchain với Java

Mô tả: Thông qua loạt bài viết Hướng dẫn lập trình công nghệ blockchain bằng java ilook giúp bạn xây dựng một bức tranh về cách mà người ta có thể phát triển công nghệ blockchain thông ngôn ngữ java nói riêng

[Phần 2] Tạo 1 blockchain với Java
View 302 - Rating ★★★★☆

[Phần 2] Tạo 1 blockchain với Java

Mô tả: Thông qua loạt bài viết Hướng dẫn lập trình công nghệ blockchain bằng java ilook giúp bạn xây dựng một bức tranh về cách mà người ta có thể phát triển công nghệ blockchain thông ngôn ngữ java nói riêng

[Phần 1] Tạo 1 blockchain với Java
View 240 - Rating ★★★★☆

[Phần 1] Tạo 1 blockchain với Java

Mô tả: Thông qua loạt bài viết Hướng dẫn lập trình công nghệ blockchain bằng java ilook giúp bạn xây dựng một bức tranh về cách mà người ta có thể phát triển công nghệ blockchain thông ngôn ngữ java nói riêng

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum
View 226 - Rating ★★★★☆

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo
View 216 - Rating ★★★★☆

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain
View 209 - Rating ★★★★☆

Phần 4: Thử trao đổi tiền MyCoin trong mạng ngang hàng bằng Blockchain

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình
View 219 - Rating ★★★★☆

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo
View 200 - Rating ★★★★☆

Phần 2: Tạo ra công nghệ đào tiền ảo

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình
View 230 - Rating ★★★★☆

Phần 1: Tự tạo ra một công nghệ Blockchain của riêng mình

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Phần 0: Tìm hiểu về công nghệ Blockchain
View 458 - Rating ★★★★☆

Phần 0: Tìm hiểu về công nghệ Blockchain

Mô tả: Trong lượt bài viết này ilook sẽ giới thiệu series bài viết về công nghệ blockchain, cách làm sao để tạo ra đồng tiền ảo từ công nghệ blockchain này. Trong lược bài viết này ilook cũng có code demo kèm theo mỗi phần bài viết. Hy vong sẽ làm thỏa mản bạn đọc

Thuật ngữ cơ bản trong công nghệ Blockchain cần biết và ứng dụng
View 230 - Rating ★★★★☆

Thuật ngữ cơ bản trong công nghệ Blockchain cần biết và ứng dụng

Mô tả: Bài viết này sẽ chia sẽ những Thuật ngữ cơ bản trong công nghệ Blockchain cần biết như bitcoin là gì,blockchain là gì,cold storage là gì,consensus là gì,tiền mã hóa là gì,crytocurrency là gì,digital signature là gì,full node là gì. Dồng thời cũng giới thiệu những ứng dụng của công nghệ blockchain vào trong các lĩnh vực

Xem thêm