Chia sẽ 10 tài liệu hay về Robot

  Tác giả: Nhiều tác giả
  View: 1136
  Download: 26
  5

  " Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẽ hoàn toàn miễn phí tại đây sẽ mang lại nhiều lợi ít tốt đẹp cho người tìm kiếm và sử dụng "

  Mục lục

  1/ Lý thuyết về robot (English)

  1.1/ Cuốn sách phù hợp cho sinh viên

  1.2/ Nội dung hướng dẫn

  2/ Thiết kế và lắp ráp Robot

  3/ Matlab và Simulink cho điều khiển tự động

  3.1/ Nội dung hướng dẫn

  4/ Robot công nghiệp

  4.1/ Nội dung tài liệu

  5/ Giáo trình kỹ thuật robot

  5.1/ Nội dung hướng dẫn

  6/ Robot dò line

  6.1/ Nội dung hướng dẫn

  7/ Lý thuyết điều khiển tự động

  7.1/ Nội dung hướng dẫn

  8/ Thiết kế Robot dọn rác trên sông

  9/ khiển quỹ đạo chuyển động Robot

  9.1/ Nội dung hướng dẫn

  10/ Điều khiển Robot Scara

  10.1/ Nội dung hướng dẫn

   

  1/ Lý thuyết về robot (English)

  Cuốn sách này liên quan tới gần một thập kỷ nguyên cứu hệ thống động lực học phi tuyến, và giảng dạy các khoá đại học và sau đại học. Sách cung cấp hai chủ đề cơ bản và nâng cao về động học và động lực học của robot. Nội dung của cuốn sách được giữ ở mức cân bằng giữa lý thuyết và thực tế. Nhiều khái niệm được giải thích sâu sắc và cách sử dụng được nhấn mạnh. Hầu hết lý thuyết và chứng minh đã được giải thích. Các chủ đề được lựa chọn đang rất được quan tâm và rộng trong lĩnh vực robot.

  1.1/ Cuốn sách phù hợp cho sinh viên

  Nhằm giúp bạn hiểu rõ kiến thức về robot, cuốn sách THEORY OF APPLIED ROBOTICS. Cuốn sách được thiết kế dành cho sinh viên kỹ thuật, là tài liệu học tập, tìm hiểu về lý thuyết cơ bản của robot học. Kiến thức này có thể sử dụng để phát triển các chương trình máy tính để phân tích động học, động lực học và kiểm soát các hệ thống robot.

  1.2/ Nội dung hướng dẫn

  0. Introduction

  I. Kinematics

  1. Rotation kinematics
  2. Orientation kinematics
  3. Motion kinematics
  4. Foward kinematics
  5. Inverse kinematics
  6. Angular velocity
  7. Velocity kinematics
  8. Numerical Methods in Kinematics

  II. Dynamics

  1. Acceleration Kinematics
  2. Motion Dynamics
  3. Robot Dynamics

  III.Control

  1. Path Planning
  2. F Time Optimal Control
  3. Control Techniques

  Download tại đây

   

  2/ Thiết kế và lắp ráp Robot

  Cuốn sách tập trung giới thiệu phương pháp thiết kế, chế tạo từng loại robot cụ thể bao gồm robot di động điều khiển bằng giọng nói, robot dựa trên hành vi ứng xử, robot phỏng sinh học, robot đi bộ, robot hoạt động dưới nước, hoạt động trên không, tay máy và robot mô phỏng bàn tay người.

  Các robots này đều được trình bày chi tiết từ thiết kế, mạch điều khiển, chương trình máy tính, các linh kiện cần dùng cho đến phương pháp chế tạo cụ thể.

  Với những hướng dẫn cực kỳ chi tiết và đầy đủ, bạn có thể thực hiện theo và nắm được những kiến thức liên quan, và trong quá trình làm cũng sẽ tự học thêm những kiến thức thực tiễn mà không tài liệu nào có thể thay thế được.
  Tài liệu gồm hơn 300 trang, với hơn 10 loại robot, đảm bảo sẽ giúp bạn hiểu và nắm được những gì cần thiết để đi sâu vào từng loại. Trong quá trình làm sẽ phát sinh chi phí, do đó để theo đuổi đam mê bạn cũng cần chuẩn bị kinh phí tương đối.

  Download tại đây

   

  3/ Matlab và Simulink cho điều khiển tự động

  MATLAB cung cấp một môi trường cho các lập trình viên phân tích và trực quan hóa dữ liệu và phát triển các thuật toán. Simulink là một môi trường đồ họa và mô phỏng cho một thiết kế dựa trên mô hình của các hệ thống động. MATLAB và Simulink được sử dụng trong hàng không vũ trụ, ô tô, phần mềm và các lĩnh vực khác. Công ty cũng sản xuất gần 100 sản phẩm khác, bao gồm Polyspace, SimEvents, Stateflow và Simulink Real-Time (trước đây là xPC Target)

  Đây là tài liệu dành cho những người đọc có kiến thức chuyên môn tốt, nhất là kỹ sư để có thể áp dụng phần mềm và các công cụ liên quan trên Matlab cho công việc của mình, việc sử dụng phần mềm sẽ giúp cho mô hình được chính xác hơn, những thông số rõ ràng hơn, là yếu tố để chứng minh năng lực và khả năng của sản phẩm.

  3.1/ Nội dung hướng dẫn

  1. Cơ sở về Mabtlab và một vài Toolbox quan trọng. Phần này gồm các chương 1 – 5.
  2. Phần giới thiệu Simulink và các thư viện đi kèm. Phần này gồm các chương 6 – 9.
  3. Phần giới thiệu Motion Control Blockset, công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển tự động. Phần này gồm các chương 10 – 12.

  Download tại đây

   

  4/ Robot công nghiệp

  Cuốn sách ” Điều khiển robot công nghiệp ” có nội dung là phân tích, tính toán cơ cấu cơ khí robot, thiết lập mô hình toán học, phân tích các cấu trúc và phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển cho Robot

  4.1/ Nội dung tài liệu

  Chương 1 – Tổng quan về Robot công nghiệp.

  Chương 2 – Động học vị trí Robot.

  Chương 3 – Động học vị trí vi sai.

  Chương 4 – Động lực học Robot.

  Chương 5 – Thiết kế quỹ đạo chuyển động.

  Chương 6 – Điều khiển chuyển động Robot.

  Chương 7 – Hệ thống điều khiển lực.

  Chương 8 – Cơ cấu chấp hành và cấu trúc hệ thống điều khiển.

  Chương 9 – Cảm biến trong Robot

  Download tại đây

   

  5/ Giáo trình kỹ thuật robot

  Cuốn giáo trình này cũng không có tham vọng đưa ra tất cả các kiến thức về robot, mà chỉ giúp cho người đọc có cái nhìn toàn diện và cụ thể cho từng phần cấu trúc hình thành nên robot.

  5.1/ Nội dung hướng dẫn

  Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật robot.

  Chương 2 : Nền tảng Robot.

  Chương 3 : Biểu diễn hướng và vị trí.

  Chương 4 : Động học Robot.

  Chương 5 : Jacobi và động học vận tốc.

  Chương 6 : Động lực học Robot.

  Chương 7 : Bộ điều khiển Robot.

  CHương 8 : Tạo quỹ đạo chuyển động của Robot.

  Chương 9 : Cảm biến trang bị trên Robot.

  Chương 10 : Xử lý giọng nói.

  Download tại đây

   

  6/ Robot dò line

  6.1/ Nội dung hướng dẫn

  Chương 1 : Tổng quan về vi điều khiển 805

  Chương 2 : Tổng quan về robot, giới thiệu về robot dò đường.

  Chương 3 : Thiết kế mô hình Robot dò line.

  Chương 4 : Lập trình.

  Chương 5 : Lắp ráp và kết luận.

  Download tại đây

   

  7/ Lý thuyết điều khiển tự động

  7.1/ Nội dung hướng dẫn

  Chương 1 : Đại cương về hệ thống điều khiển.

  Chương 2 : Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục.

  Chương 3 : Đặc tính động học của hệ thống.

  Chương 4 : Khảo sát tính ổn định của hệ thống.

  Chương 5 : Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển.

  Chương 6 : Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục.

  Chương 7 : Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc.

  Chương 8 : Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc.

  Chương 9 : Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến.

  Download tại đây

   

  8/ Thiết kế Robot dọn rác trên sông

  Đồ án giúp bạn hình dung được mô hình robot dọn rác cơ bản và trình bày về quá trình thiết kế và thi công được board mạch sử dụng trong điều khiển Lập trình điều khiển Robot chạy và hoạt động được theo cáo yêu cầu đặt ra, nhằm đảm bảo tính an toàn cho Robot và việc sử dụng một cách dễ dàng cho người điều khiển Lập trình cho tay bấm điều khiển Robot thông qua việc thu phát sóng RF chuẩn truyền thông UART.

  Download tại đây

   

  9/ khiển quỹ đạo chuyển động Robot

  9.1/ Nội dung hướng dẫn

  Chương 1 : Giải bài toán động học.

  Chương 2 : Giải bài Robot.

  Chương 3 : Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho Robot.

  Chương 4 : Động lực học Robot.

  Chương 5 : Điều khiển Robot.

  Download tại đây

   

  10/ Điều khiển Robot Scara

  Nội dung của luận văn đề cập tới vấn đề ” Nâng cao chất lượng điều khiển Robot Scara ” với mục tiêu điều khiển bền vững và bám chính xác quỹ đạo chuyển động.

  10.1/ Nội dung hướng dẫn

  Chương 1 :  Tổng quan về robot và điều khiển robot.

  Chương 2 : Mô tả toán học đối tượng robot scara.

  Chương 3 : Xây dựng mô hình hệ thống điều khiển.

  Chương 4 : Mô phỏng với mô hình robot Scara Serpent.

  Download tại đây

  Đề thi trắc nghiệm kiến trúc máy tính
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 287 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm kiến trúc máy tính (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: Tổng hợp đề thi trắc nghiệm có đáp án dành cho các bạn sinh viên đang học ngành công nghệ thông tin ôn tập, tham khảo kiến thức môn Kiến trúc máy tính. Ilook.asia hy vọng tài liệu trên sẽ mang lại hữu ích cho bạn đọc

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm lập trình web php - Có đáp án
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 748 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tổng hợp đề thi trắc nghiệm lập trình web php - Có đáp án (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: PHP là ngôn ngữ lập trình được nhiều lập trình viên chuyên nghiệp lựa chọn để xây dựng và phát triển các ứng dụng. Những ứng dụng được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình PHP rất thân thiện và mang tới nhiều ưu điểm cho người sử dụng. Sau đâu là ilook.asia xin chia sẽ đề thi trắc nghiệm lập trình php có kèm đáp án

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 257 - Đánh giá: ★★★★☆

  Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc (Tác giả: Lynn Williams)

  Mô tả: Cuốn Sách Số 1 Về Tìm Việc của Lynn Williams được viết dành cho tất cả những ai đang trải qua quá trình tìm việc, hoặc đang có ý định thay đổi công việc.

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 943 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website (Tác giả: Ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm môn thiết kế website bao gồm 50 câu, liên quan đến kiến thức html, css và javascript. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 239 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình java rất đơn giản và dễ hiểu (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), đa mục đích, độc lập nền tảng được nhiều lập trình viên sử dụng chính vì thế mà tài liệu lập trình Java trên mạng cũng có rất nhiều.

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 172 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng lập trình java từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: Ilook.asia)

  Mô tả: Ngôn ngữ lập trình java ra đời và được các nhà nghiên cứu của Công ty Sun Microsystem giới thiệu vào năm 1995. Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao.

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 586 - Đánh giá: ★★★★☆

  55 Câu hỏi trắc nghiệm wordpress kèm đáp án (Tác giả: Ihostinger)

  Mô tả: 55 Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về wordpress có kèm đáp án hy vọ sẽ hữu ích cho các bạn trong bước đầu tìm hiểu về CMS - Mã nguồn mỡ này.

  Slider bài giảng thiết kế website
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 791 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Slider bài giảng thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript. Đồng thời có đính kèm những bài tập thực hành

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 848 - Đánh giá: ★★★★☆

  Đề thi trắc nghiệm thiết kế website (Tác giả: ilook)

  Mô tả: Đề thi trắc nghiệm thiết kế website bao gồm những phần sau: css,html và javascript.

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 659 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tính toán và thiết kế Robot SCARA (Tác giả: DHCNHN)

  Mô tả: Để có thể phát triển và ứng dụng Robot rộng r•i trong sản xuất, bên cạnh những kiến thức về điện, điện tử…thì việc nghiên cứu và tính toán động học và điều khiển Robot là một yếu tố rất quan trọng làm cơ sở và nền tảng cho việc chế tạo Robot.

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 604 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP có kèm tài liệu thiết kế (Tác giả: ĐH CNTT)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 719 - Đánh giá: ★★★★☆

  [Bài giảng PHP ]Slider bài giảng PHP và tài liệu tham khảo (Tác giả: ilook.asia)

  Mô tả: Slider bài giảng học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 519 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao (Tác giả: ĐH-KHTN)

  Mô tả: Tài liệu học php từ cơ bản nâng cao này giúp bạn học từ điều cơ bản nhất, đến cách kết hợp PHP với các ngôn ngữ lâp trình quan trọng khác như HTML, MySQL, Javascript để tạo được website hoạt động hiệu quả. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp ít nhiều cho các bạn

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 809 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo thiết kế và lập trình website (Tác giả: )

  Mô tả: Đây là một tài liệu hay mà bạn nên tham khảo trước khi thiết kế và xây dựng website dành cho các bạn dạy hay học thiết kế website. Tài liệu này sẽ giúp bạn có những định hướng quan trọng trước khi bắt tay vào thiết kế, xây dựng và vận hành website.

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu
  Thể loại: Đề thi Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 1200 - Đánh giá: ★★★★☆

  Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Aspx.net và đề thi mẫu (Tác giả: trắc nghiệm asp.net)

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ đề thì mẫu và tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm aspx net

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB]
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 481 - Đánh giá: ★★★★☆

  Tài liệu tham khảo Aspx.net[C# và VB] (Tác giả: )

  Mô tả: ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Ilook tổng hợp và chia sẽ những tài liệu liên quan đến lập trình web trong C# và Visual Basic

  Slider bài giảng Aspx.net
  Thể loại: Bài giảng Cao đẳng - Đại học | Lượt xem: 586 - Đánh giá: ★★★★☆

  Slider bài giảng Aspx.net (Tác giả: )

  Mô tả: Môn học Aspx.net cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ASP.NET, lập trình phía máy chủ, quản trị website và thiết lập webserver. Bài giảng Aspx.net gồm 10 chương và có thêm các chương tham khảo

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên
  Thể loại: Sách và tại liệu khác | Lượt xem: 4365 - Đánh giá: ★★★★☆

  Bí Quyết Thành Công Sinh Viên – Cẩm Nang Thiết Yếu Của Học Sinh Sinh Viên (Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên, TS Trương Thị Lan Anh)

  Mô tả: Quyển sách này với trải nghiệm của chính những người đã đi qua chặng đường đó, chắc chắn rất hữu ích cho các Sinh viên, giúp các bạn rút ngắn hơn con đường đi đến thành công trong học tập để trở thành người trí thức trẻ có năng lực thực sự.

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại
  Thể loại: Sách, tài liệu chuyên ngành | Lượt xem: 271 - Đánh giá: ★★★★☆

  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại (Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai)

  Mô tả: Sách này nhằm giúp sinh viên chuyên ngành các cơ sở và phương pháp tính toán tài chính doanh nghiệp thương mại nói chung, sách bao gồm 6 chương, sau mỗi chương là câu hỏivà bài tập để giúp các học viên tự đo lường kiến thức thu được và chuẩn bị bài tập cho ôn thi hết môn.

  Xem thêm